Abonner på nyheter
Bli medlem
Medlemsforum

Publisert: 07.02.2013

 

 


Les mer

Medlemskap og medlemsinformasjon

Publisert: 26.01.2012

 


RV Årsmøteprotokoll 2017.pdf

 

 


RV ÅRSBERETNING 2016.docx

 

 
RV medlemsinfo april 2017.docx

 

 

 

 


Vårhilsen fra Ryvingens venner.docx

 

Formål for Ryvingens venner:

Ryvingens venner skal arbeide for bevaring og allmenn bruk av Ryvingen fyrstasjon.

Medlemskap

Alle kan bli medlem av Ryvingens venner. Medlemskontigenten er kr. 200,- for enkeltmedlem og kr. 300,- for familiemedlemskap, dvs. pr. husstand / samme adresse. Ett medlemskap / familiemedlemskap utgjør en stemme på årsmøtet.Stemmeberettigede på årsmøtet er de som har betalt kontigenten innen desember året før. Årets kontingent skal betales innen 1. mai. Utmelding bør skje skriftlig.

Medlemmer i Ryvingens venner har ansvaret for ”FYRDRIFTEN” i 8 sommeruker. (f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 33) 

 

Styret i Ryvingens venner 2017

Jens Erik Holmquist,45600979,leder, koordinerer og har kontakten med MK og KV(2 år)

Herbjørn Pedersen, 91609356, nestleder, koordinerer og har kontakten med MK og KV (1 år)

Marie Helene Nørgaard, 91574417, kasserer (1 år)

Carl Erik Kilander, 91307500, sekretær (1 år)

Øyvind Knudsen, 48068080, materialforvalter (1 år)

Øystein Steinsvåg, 91340906, dugnadskoordinator (1 år)

Inger Watne, 48297084, mat og innkjøpskomite(2 år)

Liv Steinsvåg, 41314371, mat og innkjøpskomite (1 år)

Olav Skagestad, 90846536, tilsyn med brygge- og uteområder (2 år)

Kurt Dyrstad, 90876673,  rørlegger / mekaniker(2 år)

Anja Hagen, 91998337, medlemskartotek og medlemsverving (2 år)

 

Dugnader 2017 – Jubileumsfeiring for en strålende opplagt 150 åring.

Vårdugnad 5. - 7. mai. Sommerdugnad 23. – 25. juni. Høstdugnad / Jubileumsfeiring for Ryvingen fyrstasjons 150 årsjubileum 22. – 24. september (Jubileumsfeiring lørdag 23. september planlegges).

Dugnadskoordinator Øystein Steinsvåg kan kontaktes hvis spørsmål: 913 40 906 , oystein.steinsvag@gmail.com

Vi drar kl. 1800 på fredager og returnerer kl. 1500 på søndager. Transportmåte og sted for avgang opplyses før hver dugnad. Ta med toalettsaker, dynetrekk, putevar og laken. Mat og drikke til alle måltider som takk for innsatsen (allinclusive, men alkoholholdige drikker må evt. selv medbringes ) . Værforbehold.

Vertskap på fyret 2017

Alle medlemmer kan søke om å være vertskap i sommerperioden (8 uker) Det er en forutsetning at en er medlem i Ryvingens venner. Se menyknappen, "Vertskap", under Ryvingens venner på ryvingensvenner.no  Her ligger skjema for vertskapssøknad for sommeren 2017. Søknadsfrist er 3. mai 2017. Svar vil foreligge innen 12. mai 2017

Medlemskontigent for 2017 

I løpet av april sendes det ut giro for betaling av medlemskontigenten for Ryvingens venner. Er du registrert som venn kan du bare vente på giroen. Skulle du ikke motta giro, vennligst kontakt Marie Helene Nørgaard  915 74 417  eller på mail: MHNmhn246@gmail.com

Vi ber om at du husker å skrive avsender og din mailadresse og telefon ved betaling av medlemskontigent.

Enkeltmedlemskap kr. 200.- Familemedlemsskap kr. 300.- Rabatt på overnatting for medlemmer om sommeren (uke 26 – 33)

Booking

Mariell Birkemo, tlf. 994 14 944, mmcbirkemo@gmail.com  kan kontaktes for bestilling. Se menyknappen ”Utleie” i ryvingensvenner.no for priser og betingelser. Fram til 25. juni 2017 kan opphold på fyret  for sommeren (uke 24 -33) bestilles hos Mariell Birkemo, tlf. 994 14 944, mmcbirkemo@gmail.com Etter denne dato går bestillingen til vertskapet som bor på fyret tlf. 97779350 / ryvingensvenner@gmail.com