Påmelding

Felles læreverk i Karmøyskolen

Publisert: 23.01.2015

Oppvekst- og kultursjefen vil på bakgrunn av råd fra arbeidsgruppa og drøftinger med rektorene innføre felles læreverk i basisfagene i karmøyskolene fra 2014. Skolene kjøper fortsatt inn læreverkene, mens kommunen har ansvar for lisenser til de digitale ressursene.
I overgangsfasen skiftes læreverkene ved behov for fornying.


Les mer

IKT i skolen

Publisert: 01.10.2015

Et av områdene som Stab, Oppvekst- og kulturetaten jobber spesielt med


Veiledning av nyutdanna lærere

Publisert: 01.10.2015

Et av områdene som Stab, Oppvekst- og kulturetaten jobber spesielt med


Skole og barnehagesatsingen

Publisert: 30.09.2015

Et av områdene som Stab, Oppvekst- og kulturetaten jobber spesielt med


Lesing - SOL

Publisert: 01.10.2015

Et av områdene som Stab, Oppvekst- og kulturetaten jobber spesielt med


Kulturskrinet

Publisert: 01.10.2015

Et av områdene som Stab, Oppvekst- og kulturetaten jobber spesielt med


Vurdering for læring

Publisert: 01.10.2015