Lede hverandre nærmere Jesus
Lede andre nærmere Jesus

Utleie priser

Publisert: 04.11.2014

Utleieprisene:

Møte uten bruk av kjøkken 150,- kr

Møte med bruk av kjøkken 250,- kr

Fest, basar ol(kristen regi) 350,- kr

Minnemøte, konfirmasjon og private selskap 1000,- kr

Leie av hvite duker 25,- kr pr stk

Leie av stoler "med hjem" 10,- kr pr stk

Leie av bord "med hjem" 40,- kr pr stk

Betales inn på kontonummer 3260.30.14692 merk med ditt navn og anledning

Ved spørsmål ring Christian Riska mobil 91698879


Vaskeliste

Publisert: 13.04.2015

 

Vaskeliste for Riska Bedehus

 

Tove Lauvås

Tobias Lauvås

Uke 37

Heidi Bø

Sveinung Bø

Uke 11

Jeanette Risdal

Svein Risdal og de

Uke 38

Astrid Strand

Ivar Strand

Uke 12

Ellen Lauvås Riska

Trond Riska

Uke 39

Kathrine J. Riska

Christian Riska

Uke 13

Martin Brekke

Nina Brekke

Uke 40

Sølvi S. Johnsen

Eirik Johnsen

Uke 14

Kathrine Riska

Christian Riska

Uke 41

Jofrid Horve

Ola Horve

Uke 15

Evy Helgeland

Eivind Helgeland

Uke 42

Laila Riska

Richard Riska

Uke 16

Magny Byberg

Stein Ove Byberg

Uke 43

Janne Rørtvedt

Øyvind Rørtvedt

Uke 17

Oddbjørg Simonsen

Tommy Simonsen

Uke 44

Rigmor Hetland

Arnfinn Hetland

Uke 18

Hilde Maudal

Leon Maudal

Uke 45

Tone Gaudland

Tom Gaudland

Uke 19

Lise Husveg

Rolf Gunnar Husveg

Uke 46

Lillian Øksnevad

Odd Øksnevad

Uke 20

Marta Frøyland

Geir Frøyland

Uke 47

Oddbjørg Simonsen

Tommy Simonsen

Uke 21

Silje Maudal

Atle Maudal

Uke 48

Marta Frøyland

Geir Frøyland

Uke 22

Rigmor Hetland

Arnfinn Hetland

Uke 49

Torhild Maudal

Arne Maudal

Uke 

Sølvi S. Johnsen

Eirik Johnsen

Uke 50

Lise Husveg

Rolf Gunnar Husveg

Uke 24

Janne Rørtvedt

Øyvind Rørtvedt

Uke 51

Sommerferie

 

Uke 25

 

Uke 52

Sommerferie

Uke 26

Hilde Hetland

Enok Hetland

Uke 1

Sommerferie

Uke 27

Ellen Ravndal

Rein Atle Ravndal

Uke 2

Sommerferie

Uke 28

Evy Helgeland

Eivind Helgeland

Uke 3

Sommerferie

Uke 29

Ellen Lauvås Riska

Trond Riska

Uke 4

Sommerferie

Uke 30

Inger Ørland

Sigmund Ørland

Uke 5

Sommerferie

Uke 31

Stein Ove Byberg

Magny Byberg

Uke 6

Sommerferie

Uke 32

Jeanette Risdal

Svein Risdal og de

Uke 7

Silje Maudal

Atle Maudal

Uke 33

Martin Brekke

Nina Brekke

Uke 8

Marit Gramstad

Pål Gramstad

Uke 34

Marit Gramstad

Pål Gramstad

Uke 9

Hilde Hetland

Enok Hetland

Uke 35

Tove Lauvås

Tobias Lauvås

Uke 10

Laila Riska

Richard Riska

Uke 36

 

 

Vasking av Riska Bedehus

 

NB. Vaskenøkkel skal ikke legges i postkasse,  den skal leveres på ”døren”

 NB! Etter vask leveres nøkkelen til neste gruppe på lista. Ikke la  nøkkelen stoppe opp hos noen.!! Ved eventuelle spørsmål; Ring Christian Riska

Takk for at dere er med å gjøre Bedehuset til et trivelig plass og være

Kontaktpersoner:

Christian Riska           Tlf:51689220  

Svein Risdal                Tlf:51626360