Lede hverandre nærmere Jesus
Lede andre nærmere Jesus

Utleie priser

Skrevet av: Christian Riska, publisert 04.11.2014

Utleieprisene:

Møte uten bruk av kjøkken 150,- kr

Møte med bruk av kjøkken 250,- kr

Fest, basar ol(kristen regi) 350,- kr

Andre lag og ideelle foreninger:

uten kjøkken 350,- kr

med kjøkken 500,- kr

Minnemøte, konfirmasjon og private selskap 1000,- kr

Leie av hvite duker 25,- kr pr stk

Leie av stoler "med hjem" 10,- kr pr stk

Leie av bord "med hjem" 40,- kr pr stk

Betales inn på kontonummer 3260.30.14692 merk med ditt navn og anledning

Ved spørsmål ring Christian Riska mobil 91698879