Foto: Solhytten

Foto: Sinneshytta

Tips

Publisert: 24.01.2014

Hvis du har et bra tips eller råd til andre hytteeiere i grenda så gi beskjed så vil vi gjerne dele det!


Forbud mot fyrverkeri

Publisert: 27.04.2018

Sirdal kommune har ikke lokal forskrift med avvikende tidspunkter for oppskyting av fyrverkeri. Dette betyr at det ikke er lovlig å skyte opp fyrverkeri i Sirdal i påsken. Se brev fra rådmannen.


Svar på henvendelse om bruk av fyrverkeri i Sirdal utenom nyttårsaften.pdf

Hjertestarter på Haugefjedl

Publisert: 02.07.2017

Hjertestarter er nå på plass på Haugefjedl. Den er montert i et skap på baksiden av garasjen ved hytte nr 230, Haugefjellveien på Vest. Takk til Solhytten som har sponset hjertestarteren.


Les mer

Drikkevannskvalitet i Haugefjedl

Publisert: 01.07.2017

På årsmøtet ble det stilt spørsmål til drikkevannskvalitet på Haugefjedl på grunn av at det over tid er observert groe i toaletter. Etter avklaringer med Sirdal Kommune kan Styret nå gi mer informasjon om drikkevannet og videre planer.


Les mer

Fjellvettregelene

Publisert: 20.04.2017

Fjellvettreglene i oppdatert versjon. Nyttig lesning for oss som ferdes i Sirdal med skiftende vær og føreforhold.

Fjellvettreglene


Unngå å kaste fremmedobjekter i toalettet

Publisert: 29.03.2017

Det kan bli upraktisk og kostbart hvis fremmedobjekter kastes i avløp eller toalettet.  Dette kan resultere i at anlegget stopper og objektet må fjernes. Dette er ekstra viktig for hytter som er direkte tilknyttet pumpekum. Les om forhåndsregeler her.


Tips for drift av pumpekum ABS.pdf

Don't do it