Lærlingspatrulje 2020

Skrevet av: Fidan M. Senel, publisert 07.09.2020

 

 

Velkommen til LOs Lærlingepatrulje 2020

Høsten er kommet og LOs største aktivitet for å ivareta og sikre et trygt utdanningsløp for lærlingene står for døren. 2019 arrangerte LO sin aller første nasjonale Lærlingepatrulje og besøkte nesten 900 lærlinger i hele landet på sin arbeidsplass. Målet med patruljen er å snakke med lærlingene, finne ut hvordan de har det i læretida og dele informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. På den måten kan vi hjelpe lærlingene til å kunne få mest mulig ut av læretida og hverdagen de har på læreplassen.

Gjennom å delta på LOs lærlingepatrulje vil du lære mye om lover og regler innenfor arbeid og utdanning, samtidig som du får muligheten til å bli kjent med andre flotte ungdommer i LO-felleskapet. 

Helsemyndighetenes råd om smittevern vil bli fulgt, og LO tar selvfølgelig ansvar ovenfor deg og alle andre som skal delta på patruljen.

 

Vi skal gjennomføre Lærlingspatrulje i uke 45 her i Agder.

Det vil bli gitt opplæring i forkant. Dato for skolering kommer senere

LO dekker alt av utgifter i forbindelse med skolering. Forbundene dekker utgifter under Lærlingspatrulje uke for eksempel reise,tapt arbeidstjeneste osv.

 

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe 😊

Ønsker dere fortsatt fin dag videre 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Fidan M. Senel   | Faglig Ungdomssekretær

+47 96232717

 

Landsorganisasjonen i Norge

LO Agder

Sentralbord 23 06 10 00

www.lo.no

 

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278