Tariffoppgjøret 2020 - resultatet fra uravstemningen i overenskomst for Møller og 274526_242471_0

Skrevet av: Ingunn Ekremsæter, publisert 21.11.2020

 

NNN-klubber og NNN-avdelinger
innen overenskomst for Møller og Forblanderier

Deres referanse Vår referanse Vår dato 20-2429 20.11.2020


Tariffoppgjøret 2020 - resultatet av uravstemningen i overenskomst for Møller og Fôrblanderier
Vi bekrefter med dette at forslaget til revidert tariffavtale ble vedtatt for Møller og Fôrblanderier.
Resultatet ble som følger:
59,67% har avgitt stemme.
69,41% av disse stemte ja til resultatet. 22,83% av disse stemte nei til resultatet
Vi takker så mye for oppslutningen og ønsker alle en riktig fin helg!

 

Med vennlig hilsen
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Ingunn Ekremsæter Forbundssekretær
Tlf.: +47 97581991
Epost: ingunn.ekremseter@nnn.no
Dette brevet er godkjent elektronisk i NNN, og har derfor ingen signatur.
Postadresse:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Torggata 12, 0181 Oslo
Besøksadresse:
Torggata 15 0181 Oslo
Telefon: + 47 23 10 29 60 E-post: firmapost@nnn.no Internett: nnn.no
Foretaksregisteret: 971 103 647 Bankkonto: 9001.07.02819

 

 

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278