Årets TV-aksjon.

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 19.09.2018

Hei        


TV-aksjonen 2018.docx

 

Se vedlegg angående årets TV-aksjon. Fint om dere videresender til fagforeninger og klubber og oppfordrer de til å delta i kommunekomiteer og være bøssebærere. På www.blimed.no kan fagforeningen gi et bidrag og her kan de også utfordre andre fagforeninger til å gi.         

 

Årets tematikk overlapper mange av de sakene LO arbeider for, som å bekjempe arbeidsløshet og sosial dumping. Det samme gjelder arbeidet for et etnisk likestilt og rettferdig samfunn, uten diskriminering, vold og fordommer.

TV-aksjonen er en stor nasjonal dugnad der LO som en viktig samfunnsaktør har deltatt i mange år.

Mange av LOs medlemmer deltar i fylkeskomiteer og kommunekomiteer, rekrutterer bøssebærere og stiller selv som bøssebærere på aksjonsdagen. På forhånd tusen takk for innsatsen!

 

 

 

Med vennlig hilsen

Else Gerd Håkedal   |   Organisasjonsmedarbeider
else.gerd.hakedal@lo.no 

+47 90 51 61 95

 

Landsorganisasjonen i Norge

Distriktskontoret Aust-Agder

Sentralbord 23 06 10 00

www.lo.no

 

 

 

 

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278