Ungdomskonferansen 2019

Skrevet av: Christina Lien, publisert 26.02.2019


Plakat ungdomskonferansen 2019.pdf

Hei

 

Vedlagt er kursplakat til Ungdomskonferansen 2019.

Det sentrale ungdomsutvalget inviterer til årets happening for unge medlemmer under 35 år!

Tid: 24. – 26. mai 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell

 


Med vennlig hilsen

Christina Lien

Kontorsekretær

Torggt. 12, Oslo

Tlf: +47 23 10 29 60 

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278