Tariffrevisjonen 2020 - Innsending av forslag til tariffrevisjonen 2020.

Skrevet av: Filip, publisert 04.09.2019

Hei
Vedlagt følger rundskriv n. 16-19 – Tariffrevisjon 2020 – Innsending av forslag til tariffrevisjonen.

Husk at fristen for å sende inn forslag til Tariffrevisjonen 2020 er 15. november 2019.

 

Forslagene sendes inn på firmapost@nnn.no

 

Dere vil også finne det på våre hjemmesider.

Med vennlig hilsen

NNN Forbund


Firmapost@nnn.no

Torggt. 12, Oslo

Tlf: +47 23 10 29 60 

 

 

19-1965 Rundskriv nr 16-19 Tarifforslag .docx
NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278