Somliga går med trasiga skor: Evalueringsrapport 2018 og søknad om bevilgning 2019

Skrevet av: Lars M. Johnsen, publisert 04.01.2019


Søknad om støtte 2019.pdf

Evaluering 2018 med bilder.pdf

Kjære fagforeningskamerater og samarbeidspartnere!

 

Godt nytt år!

Tusen takk til alle dere som tilsluttet dere som samarbeidspartnere i  LOs musikalske solidaritetsprosjekt «Somliga går med trasiga skor» under Notodden Blues Festival, 2.- 5. august 2018. 

Vi hadde også under fjorårets konsert fulle hus på våre  gratiskonserter. Resultatet av innsamling og salg av Somliga T-skjorter til Norsk Folkehjelp ble på hele kr. 110 060,-. 

Vedlagt følger evalueringsrapport for "Somliga går med trasiga skor" 2018 og søknad om økonomisk støtte for 2019.

I 2019 er det 10 år siden LO-prosjektet "Somliga går med trasiga skor" startet samarbeidet med Notodden Blues Festival. Den økende støtten fra dere har gjort at LO, LOs forbund og LOs samarbeidspartnerne er svært synlige under festivalen og på standen kommer vi i kontakt med mange, både medlemmer og potensielle medlemmer. Arbeidet med å planlegge neste års satsning og samarbeid under festivalen 1. - 4. august 2019 er godt i gang, men størrelsen og omfanget av vår satsning er avhengig av den økonomiske støtten vi får fra klubber, foreninger, forbund, samarbeidspartnere og LO.

Bli med på spleiselaget også i 2019!

Økonomisk bidrag kan settes inn på konto 7177. 05.52456 til Notodden Blues Festival. Merk bidraget med "Støtte fra (ditt forbund/fagforening/klubb)". Flott om dere i tillegg sender en mail til undertegnede om tilslutning. Vi sørger for at alle forbund, avdelinger/foreninger og klubber som støtter prosjektet får sitt navn på t-skjorta som hvert år selges til inntekt for Norsk Folkehjelp.

 

Med solidarisk hilsen

for arbeidsgruppa i Somliga går med trasiga skor

Lars Johnsen 
leder 
Mobil: +4791694430
E-post: lars.johnsen@transportarbeider.no

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278