LOs sommerpatrulje 2020

Skrevet av: Merete Helland, publisert 08.05.2020


Reise-diett_skjema.pdf

Dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste.pdf

Notat LOs sommerpatrulje 2020.docx

 

 

 

 

 

 

 

Til alle avdelinger

 

Det har blitt jobbet iherdig i LO for å lande en løsning for hvordan sommerpatruljen skal gjennomføres i 2020. I vedlagte notat som er godkjent av LOs beredskapsgruppe, ligger retningslinjene for hvordan sommerpatruljen skal gjennomføres. Notatet tar strenge forhåndsregler knyttet til gjennomføringen og smittevern. LOs beredskapsgruppe består av Hans-Christian og Peggy fra LOs ledelse. LOs personalsjef, LOs verneombud, LOs hovedtillitsvalgt, og LOs bedriftslege.

 

Forbundet støtter LOs konklusjon om at sommerpatruljen bør gjennomføres i år også.

 

Vi vil derfor oppfordre alle avdelinger til å melde seg på og være med i årets sommerpatrulje. Forbundet vil dekke utgiftene for inntil 2 deltakere pr. fylke (vi bruker de gamle fylkesgrensene før sammenslåingen).

Ønsker avdelingene flere deltakere må avdelingen dekke utgiftene for disse.

 

For at forbundet skal ha kontroll over hvem vi skal dekke utgiftene til, vil jeg gjerne ha en e-post fra dere om hvem som deltar fra deres fylke før patruljen starter. 

Det er kun de som har meldt ifra på forhånd som vil få dekt utgifter fra forbundet.

 

I mange fylker har vi jo flere avdelinger, men jeg håper at dere kan samarbeide og prioritere deltakere fra deres fylke.

 

Avdelingen eller deltakeren selv har ansvaret for å melde seg på til LOs distriktskontor.

 

Vi håper at mange unge (eller litt eldreJ) NNN'ere har lyst til å delta i årets patrulje.

 

Vedlagt også skjema for tapt arbeidsfortjeneste og reiseregning som deltakerne fyller ut og sender til forbundet på e-post til firmapost@nnn.no.

 

Har dere spørsmål er det bare å ta kontaktJ

 

Ha en fortsatt fin dag!

 

 

Med vennlig hilsen

Merete Helland

Kurs- og kompetanseansvarlig
Torggt. 15, Oslo

Mobil: +47 958 38 519

merete.helland@nnn.no

nnn.no

 

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278