IA-konferanse 18.11-2019

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 09.09.2019


Hold av dagen IA konferanse 2019.pdf

Se vedlegg, sett av dato nå.

 

Med vennlig hilsen

Else Gerd Håkedal 
Organisasjonsmedarbeider
+4790516195
else.gerd.hakedal@lo.no

Landsorganisasjonen i Norge
Distriktskontor Aust-Agder 10
www.lo.no

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278