Uttalelser som ble vedtatt på LO Agder sin Regionkonferanse

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 12.03.2020


Uttalelse - statlig finansiering av omsorg. med Regionrådets innstilling.docx

Uttalelse om regjeringsskifte i 2021 med Regionrådtes innstillng.docx

Uttalese om olje- og gass og annen industri Kopi.docx

Seriøsitetsbestemmelsene i offentlige anbud må styrkes - uttalelse 04032020 (2).docx

Vedlegger uttalelsene som ble vedtatt på LO Agder sin Regionkonferanse. Send de videre til tillitsvalgte og klubbene deres.

 

Med vennlig hilsen 

Else Gerd Håkedal 
Organisasjonsmedarbeider
+4790516195
else.gerd.hakedal@lo.no

LO Agder
Torvet 10, 4836 Arendal 
www.lo.no/agder 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278