INVITASJON til KONFERANSE om Likestilling og mangfold på arbeidsplassen - Mandag 07. september 2020 - Scandic Sørlandet, Kristiansand

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 21.08.2020

                                                                                                     
                                                                                                                                                                      www.likestiltarbeidsliv.no

Bli en drømmearbeidsgiver!
Om å fremme likestilling og mangfold, og hindre diskriminering på arbeidsplassen

 

HOVEDPROGRAM for Kick- off

 

Mandag, 7. september er det klart for konferanse, i regi av prosjektet Likestilt arbeidsliv, Agder fylkeskommune (*)

 

Hovedprogram        kl.09.00-15.30 er åpen for alle.
                               Nettverkssamling
 kl. 15.30 - 16.30.

Målgruppe                  Ledere og mellomledere for private og offentlige virksomheter, politikere og rådmenn, forskere, organisasjoner,
                                         HR og personalsjefer, verneombudene/tillitsvalgte. 

Sted                                               Scandic Sørlandet, Kristiansand

Påmeldingsfrist       27. august. Konferansen er GRATIS. Bindende påmelding her

Likestilt arbeidsliv er en sertifisering og et arbeidsgiververktøy som handler om likestilling og mangfold i bred forstand. Det dreier seg om muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Mere om  Likestilt arbeidsliv.

Konferansen skal inspirere og gi kunnskap om et likestilt arbeidsliv i et sammensatt landskap. Likestilt arbeidsliv er i gang med å rekruttere
flere virksomheter på Agder og jobber med en nasjonal utrulling. Gjennom å delta på konferansen vil du få bedre kjennskap til regelverket,
fagfeltet og sertifiseringsordningen.   

 

Hovedprogram:

09:00   Registrering og mingling

09:30   Velkommen v/ fylkesordfører Arne Thomassen

09:40   Prosjektet Likestilt arbeidsliv v/ prosjektleder Patricia Hartmann

09:50   Forventningene til et framtidig Likestilt arbeidsliv v/ Maren Anna Lervik, Barne-, seniorrådgiver BufDir

10:00   Maktstruktur og mangfoldskultur, om ledelse og kulturbygging v/Dag Nordbø

10:30   Pause med kaffe

10:45   Gode løsninger for mangfoldsarbeid i krisetider v/ Monica Grimstad, daglig leder Avigo

10:55   Å gjøre gull av gråstein v/Rune Vindsetmo, daglig leder Edgars Bakeri

11:05   Hvordan skal Agder bli bedre på likestilling og mangfold v/ Rune Grimsby, personalsjef Kvinesdal kommune

11:15    Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse?  En realitetsorientering v/ organisasjonssosiolog Anne Grethe Solberg (PhD)

12:00   Lunsj

12:45   Likestilt arbeidsliv i Agder v/ fylkesrådmann Tine Sundtoft

13:00   Regelverket og ARP for arbeidsgivere v/ Maren Anna Lervik, seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

13:30   Bli en Drømmearbeidsgiver! v/Svante Randlert

14:30   Pause med kaffe og frukt

14:45   Panelsamtale i regi av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen v/ Ingrid Michalsen, kommunikasjonsleder 

15:15   Hovedprogram slutt – Oppsummering v/ Patricia Hartmann

 

Nettverkssamling for virksomhetene tilknyttet prosjektet Likestilt arbeidsliv

15:30   KUN og Likestillingssenteret om satsingsområdene og resertifiseringskravene

16:00   Mangfoldsdiamanten 

16:30   Vel hjem og takk for i dag!

 

(*) Fra og med 15. juni 2020 ble det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må holdes under hele arrangementet. 
Om forskriftsfestede krav i Covid-19-forskriften endres vil vi ta hensyn til dette, og vi vil tilrettelegge konferansen deretter. 

Vi minner om våre smittevernstiltak: 

Dersom du er forkjølet eller har andre sykdomssymptomer, ber vi om at du holder deg hjemme.

Vi overholder regelen om minst 1 meters avstand mellom deltakere.

Mat serveres på forsvarlig måte

Dørene åpner 30 minutter før konferansen starter

 

Arrangøren tar forbehold om programendringer som må gjøres, grunnet forhold vi ikke råder over

 

 

Om foredragsholderne

 

 

 

  SVANTE RANDLERT er Business & People Advisor i Academic Work, og en av Nordens mest brukte konsulenter på emnet Employer Branding. Gjennom årene har han hjulpet organisasjoner og ledere i hvordan bli det første valget blant morgendagens ansatte og kunder. Med over 150 foredrag i året, er han en av Sveriges mest brukte foredragsholdere, og deler sin kunnskap i å utvikle gode arbeidsplasser for de ansatte. Høsten 2017 ga han ut sin første bok – Drømmearbeidsgiveren – de 10 bud for å få ansatte til å plystre hele veien til jobben. Randlert er særlig opptatt av å bygge den gode kulturen i virksomheten og etablere vilje og kunnskap om attraktive, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere.  

 

 


ANNE GRETHE SOLBERG er organisasjonssosiolog (Ph.D), en prisbelønnet lederutvikler, bedriftsrådgiver og en ettertraktet foredragsholder. Hun er spesielt fokusert på temaene lederskap, kjønnsbalansen og organisasjonsutvikling. Solberg har i flere år forsket på kjønnsdynamikken i styresammenhenger og kjønnsbalanse i ledelse. Hun har vært hodejeger med tanken på å rekruttere kvinner i lederstillinger, og har bakgrunn fra selskaper som ISCO Group, Hartmark, Ernst & Young og Capgemini.

 

 

 

DAG NORDBØ har mange års erfaring som rådgiver innenfor organisasjon og ledelse i offentlige og private virksomheter. Han har særlig fokus på organisasjonskultur, lederstøtte og -utvikling, omstillingsprosesser og konflikthåndtering. Dag er utdannet teolog og har arbeidet som prest og domprost i Den norske kirke. Han har også vært styreleder og partner i rådgivningsselskapet Mentor Partner, Direktør for kommunikasjon og lederutvikling i National Oilwell Varco Norway, og Prosjektleder for Samfunnsengasjement og Nyskaping ved Universitetet i Agder. Dag innehar en rekke styreverv og er mye brukt som foredragsholder og fasilitator.

«Maktglade og autoritære ledere er ille, men de som ikke vet at de utøver makt gjør som regel enda større skade…»

 

 

 

MAREN ANNA LERVIK er jurist med videreutdanning i prosjektledelse. Som seniorrådgiver i BufDir og er hun bl.a. prosjektleder for BufDirs arbeid med aktivitets- og redegjørelsespliktene. Hun har tidligere jobbet 10 år i barne- og likestillingsdepartementet. Hun har blant annet jobbet med felles likestillings- og diskriminerings lov, EU-rett og menneskerettigheter.  Hun var leder for sekretariatet for Rettighetsutvalget som overleverte NOU2016:17 På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet i 2016. Hun har vært prosjektleder for stortingsmeldinger og handlingsplaner knyttet til likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

 

 

INGRID MICHALSEN er kommunikasjonsleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Hun var med på piloten av Likestilt arbeidsliv, og jobbet i prosjektgruppa gjennom samarbeid mellom Aust og Vest-Agder fylkeskommunene og næringsforeningen. Hun har ledet flere fagsamlinger og paneldebatter, og har tidligere bakgrunn som journalist og nyhetsredaktør i Fædrelandsvennen og Lindesnes avis.
Ingrid blir dagens panel-leder og utfordrer. 

 

Andre innleggsholdere

Arne Thomassen:        fylkesordfører
Tine Sundtoft:                              fylkesrådmann
Monica Grimstad:        daglig leder Avigo - Sertifisert virksomhet
Rune Vindsetmo:         daglig leder Edgars Bakeri – Årets bakeri 2018
Rune Grimsby:                              personalsjef Kvinesdal kommune - Sertifisert virksomhet
Karin Hovde:                 seniorrådgiver og nestleder, KUN senter for kunnskap og likestilling
Frøydis Sund:
                               seniorrådgiver, Likestillingssenteret
Patricia Hartmann:      prosjektleder Likestilt arbeidsliv og konferansier

 

 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

Patricia Hartmann

 

Prosjektleder Likestilt arbeidsliv
Innovasjon og Organisasjonsutvikling/HR

Mobil: +47 900 83 555

E-post: patricia.hartmann@agderfk.no

www.likestiltarbeidsliv.no / www.agderfk.no

 

Prosjekteiere og bidragsytere:                                                                   Samarbeidspartnere 

                                                                  

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278