INFORMASJON OM LOs SOMMERPATRULJE I AGDER som starter uke 26

Skrevet av: Fidan Mamedova og Ingelin Bergvall, publisert 28.01.2020

 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LO Agder 

 

Til Forbundene i Agder                                                                                                              

 

INFORMASJON OM LOs SOMMERPATRULJE I AGDER

Årets sommerpatrulje gjennomføres i uke 26

LOs Sommerpatrulje er den største rekrutterings- og profileringsarenaen vi i fagbevegelsen har.  Det er derfor utrolig viktig med forbundenes deltakelse.

Agder i fjor ble det besøkt mange bedrifter, og vi klarte å rette opp i feil og mangler der vi var. Vi kom i kontakt med mange ungdom som ikke hadde arbeidskontrakt eller hadde mangelfulle kontrakter. Vi var også vitne til andre uryddige arbeidsforhold, og særlig for de under 18 år. 

Forbundene dekker reise/diett,tapt arbeidsfortjeneste for deltakere. LO i Agder sørger for skolering i forkant, og det vil også bli arrangert en avslutning fest for deltakere i løpet av patruljeuken. Vi håper mange av forbundene stiller med deltakere til denne uka. Vi håper dere kan sende ut vedlagt invitasjon til alle unge medlemmer dere har og håper vi kan få bredt og godt patrulje i 2020.

Det blir arrangert sommerpatrulje kurs for deltakere i forkant av patruljen.  Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert.

Frist for påmelding er 15.mai

 

Tilbakemelding og spørsmål rettes til ungdomssekretærene 

 

Med Vennlig Hilsen 

Ungdomssekretærene

Fidan Mamedova og Ingelin Bergvall

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278