Organisering av LOs lokalorganisajoner

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 17.04.2020


Organisering av LOs lokalorganisasjoer.docx

Se vedlagt dokument og merk svarfrist 1.juni.

 

Med vennlig hilsen 

Else Gerd Håkedal 
Organisasjonsmedarbeider
+4790516195
else.gerd.hakedal@lo.no

LO Agder
Torvet 10, 4836 Arendal 
www.lo.no/agder 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278