Regionkonferanse 2020

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 06.01.2020

LOs Regionkonferanse Agder 5-6.mars 2020

 

LO Agder skal avholde Regionkonferansen på Strand Hotel Fevik fra 5-6.mars 2020.

 

Regionkonferansen avholdes ordinært to ganger i året, og består av følgende representanter med fulle rettigheter, To fra hver lokalorganisasjon(årsmøtevalgt), regionrådet, regionens valgte representanter til LOs representantskap, representanter fra forbundene etter fordeling av medlemsantall(yrkesaktive registrert i Lorgnett).

 

Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs faste utvalg i regionen kan overfor regionrådet foreslå saker reist til regionkonferansen.

 

Frist for forslag sendes til agder@lo.no innen 29.januar 2020

 

Med vennlig hilsen

 

Agnes Norgaard

Regionleder LO Agder

 

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278