På vegne av LO i Kristiansand og omegn ønsker vi å invitere til et samtalemøte med alle tilsluttede foreninger, lag og forbund i både Aust- og Vest-agder.

Skrevet av: Kenneth Mørk, publisert 01.02.2019

På vegne av LO i Kristiansand og omegn ønsker vi å invitere til et samtalemøte med alle tilsluttede foreninger, lag og forbund i både Aust- og Vest-agder.

 

Sted: LO Huset Kristiansand, kongens gate 31

Mandag 11. februar 

Kl: 1800

 

 

Tema

 

 

Samtale/workshop vedrørende prosjekt kalt "Fair-play", også kjent som Uro-patruljen.

 

Bakgrunn:

 

Uropatruljen har vært et initiativ i Trondheim, som dere sikkert kjenner godt til, men for de som ikke eventuelt måtte kjenne til dette arbeidet, så vedlegger jeg en presentasjon fra Vidar Sagmyr, ansatt i Uropatruljen i Trondheim.
Denne jobben består i å avdekke svart arbeid, sosial dumping, brudd på HMS og andre forhold som truer det seriøse arbeidslivet på bekostning av useriøse aktører. Dette har betydning for skatteinngang, lærlinger, den seriøse næringen og alt vi verdsetter som fagbevegelse. En stor del av denne jobben gjøres gjennom avdekking og avlevering av tips ovenfor skatt, politi og arbeidstilsyn.

 

Vi gjorde et stykke arbeid i 2018 for å få et tilsvarende prosjekt i Kristiansand, og vi i LO Kristiansand og omegn jobbet sammen med Håndverkerforeningen i Kristiansand og Fellesforbundet v/Christian Justnes for å få realisert noe tilsvarende i Agder. Dette resulterte i møter og fellesmøter med både fylke og kommuneadministrasjon og folkevalgte, men utfallet ble kr 0,- i støtte fra det offentlige. Argumentasjonen er at dette finansieres privat i Trondheim og av fagbevegelsen/næringen selv, og at kommunen/fylkeskommunen ser for mange etiske utfordringer til å ville knytte seg til dette. Hverken med økonomiske midler eller gjennom andre tiltak.

Nå har saken kommet opp igjen, og da med kommunen i en fasilitator-rolle, altså ikke noe støtte for prosjektet i økonomiske former, bare sette i stand et møte for å samle næringslivet for å lodde stemningen.

Derfor mener vi at nå er tiden moden for å gjøre et støt for å få dette på plass. LO i Kristiansand og omegn har tidligere gjort et vedtak på årsmøte som innebærer at vi gjør litt om på vårt medlemstilbud om juridisk rådgivning, og at den gjenværende sum vi sparer på endringene (Litt i overkant av 30 000,-) skulle brukes til å realisere prosjektet som vår andel. Men vi trenger mange bidrag, små og store, for å gjøre dette så realiserbart som mulig. Og det er i den forbindelse vi ønsker å kalle inn alle tilsluttede foreninger, forbund og lag, og samtidig LO i Austre Agder med tilhørende tilslutninger, da vi anser at dette prosjektet som noe som kan bære frukter i begge nåværende fylker. På samme måte som næringslivet går på tvers av fylkes- og kommunegrenser, gjør også våre forbund og ringvirkningene av vårt virke det.

Vi foreslår å legge dette møtet før de forskjellige forbund har sine respektive årsmøter omkring, da formålet med møtet ER å samle inn penger gjennom vedtak i de forskjellige lag. Vi snakker ikke om større summer enn man har mulighet til å bidra med, men alle bidrag monner, og på samme måte som vi er sterke sammen vil et slikt prosjekt være realiserbart når alle er med og bidrar. Mye, litt eller akkurat passe.

Vi håper dette initiativet blir godt mottatt og at det er stor oppslutning om dette. Vi har ikke alle svarene, men vi håper å komme litt nærmere både finansiering og felles mål og forståelse i et slikt møte.
Dersom din forening, lag eller forbund ikke har mulighet til å delta, men ønsker å gi støtte til et slikt prosjekt, ta gjerne kontakt med Kenneth Mørk, på epost kmo@hkinorge.no . 

Vi håper å kunne gå ut med en sak i media på dette så fort som overhodet mulig, etter det foreslåtte møtet, for å oppfordre næringslivet og politikerne til å involvere seg i større grad.

En tilbakemelding på om dere kan komme eller ei, kan sendes til Lene.Simonsen@hennig-olsen.no eller Kmo@hkinorge.no , dette med tanke på plass og eventuell servering.

 

 

På vegne av styret i LO i Kristiansand og omegn

Kenneth Mørk, leder

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278