Årets lærling og instruktør

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 13.11.2018


Skjema - Årets instruktør.docx

Skjema - Årets lærling 1.docx

Statutter - Årets lærling.pdf

Statutter for tildeling av prisen Årets instruktør.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei alle sammen.

 

Æresprisene «Årets lærling og instruktør i Aust-Agder» ble delt ut for første gang av yrkesopplæringsnemnda i forbindelse med fag- og svennebrevutdelingen 20. februar 2015.

 

Aktuelle kandidater til neste års utdeling vil være lærlinger som har avsluttet læretiden og avlagt fag- eller svenneprøve i kalenderåret i vårt fylke innen 31.12.2018. I tillegg ber vi om forslag til årets instruktør. 

 

 Forbund som har representanter i prøvenemdene bes å videresende denne mailen, det er viktig at de får  fremme forslag på kandidater.

 

De vedlagte kriteriene for utnevning av «Årets lærling og instruktør» innebærer en helhetlig vurdering av aktuelle kandidater. Vi ber om at forslagstillerne ikke fremmer mer enn en kandidat innen hvert område. 

 

Utdeling av prisene vil bli gjennomført på fylkeskommunenes arrangement for utdeling av fag- og svennebrev, 8. februar 2019.

 

Frist for innsending av forslag til kandidater for 2018 er satt til mandag 7. januar 2019 og sendes:

Aust-Agder fylkeskommune, seksjon fagopplæring, Pb. 788, Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til celine.jensen.stensvand@austagderfk.no  med kopi til agnes.norgaard@lo.no   

 

Vi håper på mange forslag til prisen og ønsker dere lykke til med arbeidet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Else Gerd Håkedal   |   Organisasjonsmedarbeider
else.gerd.hakedal@lo.no 

+47 90 51 61 95

 

Landsorganisasjonen i Norge

Distriktskontoret Aust-Agder

Sentralbord 23 06 10 00

www.lo.no

 

 

 

 

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278