LOs kulturfond - søknad om økonomisk støtte til kulturtiltak 2020

Skrevet av: Mona Westby, publisert 27.04.2020


Kriterier for økonomisk støtte - gjeldende fra 2020 - vedtatt S-møte 17.06.19.docx

Utlysning økonomisk støtte til kulturtiltak 2020.doc

søknadsskjema 2020.docx

 

 

 

 

Det er nye kriterier gjeldende for søknader fra 2020.

 

Søknadsfrist 30. juni 2020.

 

 

Med vennlig hilsen

Mona Westby 
Ledelsessekretær
+4747606483
mona.westby@lo.no

Landsorganisasjonen i Norge
Informasjons- og rådgivningsavdelingen 
www.lo.no

 

NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278