Påmelding

Lik oss på Facebook:

1:1 iPad på 6 skoler

Publisert: 06.08.2015

Karmøy kommune har investert i iPader med 1:1 dekning på 6 skoler. Det er Kolnes skole, Norheim skole, Håvik skole, Eide skole, Ådland skole og Vågen læringssenter.
Målet med satsningen er å styrke elevenes læring. Karmøy kommune ønsker motiverte, nysgjerrige og lærelystne barn som bygger kompetanse for et fremtidig yrkesliv.


Les mer

Håvik og Stokkastrand skole deler kunnskap og erfaringer

Publisert: 16.04.2015

Erfaringsdeling gjennom "Speed-dating" og "Gallerywalk" førte til ei læringsøkt med mye god refleksjon, dialog og erfaringsutveksling.

 

 


Les mer

RECIPE - Regional Educational Centres in Pedagogical Europe

Publisert: 10.03.2014

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land skal de neste tre årene samarbeide om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Høsten 2013 startet et prosjekt, støttet av EU's Lifelong Learning Programme, der Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har fått lov å være involvert. Prosjektet fokuserer på Early School Leaving og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGO.


Les mer

Speed-dating og Gallery Walk

Publisert: 26.11.2014

Kolnes skole har jobbet med kvalitetskjennetegnet "God vurderingspraksis". De har i høst hatt fokus på å "Fremme læring gjennom tilbakemeldinger".
Tilbakemeldinger med faglig innhold og beskrivelser om hvordan elevene kan øke sine prestasjoner, er blant de tiltakene som gir størst påvirkning på elevers læringutbytte. 
 


Les mer