Konferansen i Angvik 26 til 28 Februar 2016.

Skrevet av: Svein Rokkones, publisert 31.03.2016

Oppsumering fra konferansen. og noe bilder.

 

 

Fredag 26 Februar ble det avhold hoved styre møte fra kl 1300 til 1700.

Lokallagslederne ankom utover ettermidagen.

På kvelden var det felles middag med hovedstyre og lokallags lederne.

 

Lørdag 27 Februar var det fellesmøte med hovedstyre og lokallagsledere, samt en

presentasjon av Orkide. Vi jobber her med mulighetene for å få på plass et Nasjonalt

kompetansesenter for arbeidsrelaterte skader/sykdommer.

På kvelden var det felles middag.

 

Søndag 28 Februar var det oppsummering og hjemreise.

 

 

Konklusjon av konferansen var at dette med tettere bånd mellom hovedstyre og lokallagsledere er viktig.

Det var ønske fra enkelte av lokallags lederne om opplæring i bruk av A.L.F. sin hjemmeside.

Dette vil hovedstyret følge opp.

 

Link til Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé), http://www.orkideportalen.no/

 

 

Middag
Middag
Middag
Åpning, ved leder Dagfinn Wiik
Vår flinke sekretær i arbeid.
Ellen Trondsen har ordet i plenum
Damene fra Orkide
Bauta på Angvik
Damene fra Orkide prensenterer i plenum
  •  
Tilbake