Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

LOs kulturutvalg - utlysning av økonomisk støtte til kulturtiltak for 2021

Skrevet av: Else Gerd Håkedal, publisert 14.10.2020

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LOs KULTURUTVALG

11.04.19

 

 MIDLER BEVILGET AV LOs KULTURUTVALG

 FORMÅL:

Formålet med den økonomiske støtteordningen er å fremme LOs kulturpolitikk slik den er vedtatt i LOs handlingsprogram for kongressperioden

 LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser.  

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. 

 GENERELLE KRAV: 

Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordinære driftsutgifter.
Søknad må fremmes gjennom utvalgets søknadsskjema og fremmes før tiltaket gjennomføres.
Søknaden skal fremmes av LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner. LOs kulturutvalg kan gi støtte til samarbeidsprosjekter mellom LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner, og andre aktører. I så tilfelle er det disse lokale organisasjonene som må være ansvarlige søkere.
I særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.
LOs distriktskontorer og fagforbundene sentralt kan ikke søke om støtte.
Søknaden avgjøres av LOs kulturutvalg og kan ikke ankes.
Innvilgete prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra LOs kulturutvalg.
Bevilgningen utbetales når rapport og godkjent regnskap foreligger. Senest to måneder etter at tiltaket er avsluttet.
Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder. 

SØKNADSKRITERIER:

LO vektlegger lokale kulturtiltak som:

Gjennom et aktivt samspill med AOF Norge og fagforbundene bidrar til styrking og utbygging av LO og arbeiderbevegelsens profilering og nettverk.

Bidrar til synliggjøring av arbeiderkulturens sentrale verdier.
Tar vare på arbeiderbevegelsens historie.
Bidrar til aktivitetkunnskap og engasjement blant deltakere og publikum.
Er nyskapende.

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året.

Kulturutvalget kan legge kulturpolitiske prioriteringer til grunn for den enkelte søknadsrunde, gjennom å kunngjøre dette i utlysningen.

Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

Utlysning skjer i september med søknadsfrist 31.12 og i april med søknadsfrist 30.06.

Søknadsskjema til

LOs Kulturfond – for 2021

Om søker:

 

Organisasjon

Er du søknadsberettiget? Se kriteriene for hvem som kan søke.

Adresse

 

Postadresse

 

Kontaktperson

 

Telefon

 

Epost

 

Kontonummer

 

 

 

Tittel på tiltak/prosjekt:

 

Kort beskrivelse:

 

• formål og bakgrunn – hvorfor du skal gjøre det og hvem målgruppen er
• innhold – hva du konkret skal gjøre
• gjennomføring – hvordan skal du gjøre det og hva som trengs for å få det til 
• fremdriftsplan – med forventet oppstart- og avslutningstidspunkt 
• beskriv kort hvordan tiltaket/prosjektet ditt er relevant for søknadskriterier  

Budsjettoppsett:

 

• beløpene du fører opp behøver ikke være nøyaktige ned til hvert øre, men du bør ha gjort en undersøkelse av ca. hva ting koster, ikke bare gjette
• vis gjerne i kommenter til postene hvordan du har kommet fram til tallene
• vær realistisk. De som leser søknadene har god trening og vil fort se om et budsjett er lite gjennomarbeidet, oppblåst eller underdimensjonert
• dersom det i beskrivelsen av en støtteordning står tydelig hvilke deler av et prosjekt man kan gi støtte til (f.eks. kunstnerhonorarer) bør kostnadene til dette være spesifisert i budsjettet
• pass på at det er samsvar mellom prosjektbeskrivelsen og budsjettet

 

Finansieringsplan:

 

Støtte fra kommunen, innvilget

kr 00

Andre fond (nevn navn), omsøkt

kr 00

Billettinntekter  

kr 00

Salgsinntekter  

kr 00

Sponsorstøtte  

kr 00

Egeninnsats  

kr 00

Søknadssum fra LOs Kulturfond

kr 00

Sum inntekter

kr 00

 

Signeres:

Dato og sted: _____________________________________

Underskrift: ______________________________________

 

Søknaden sendes til: lo@lo.no / LOs kulturfond, Torggata 12, 0181 Oslo

 

STØTTE TIL KULTURTILTAK  2021

 

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser.  

 

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. 

 

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året.

Kulturutvalget kan legge kulturpolitiske prioriteringer til grunn for den enkelte søknadsrunde, gjennom å kunngjøre dette i utlysningen.

Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

Utlysning skjer i september med søknadsfrist 31.12 og i april med søknadsfrist 30.06.

GENERELLE KRAV:

 

Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordinære driftsutgifter.
Søknad må fremmes gjennom utvalgets søknadsskjema og fremmes før tiltaket gjennomføres.
Søknaden skal fremmes av LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner. LOs kulturutvalg kan gi støtte til samarbeidsprosjekter mellom LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner, og andre aktører. I så tilfelle er det disse lokale organisasjonene som må være ansvarlige søkere.
særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.
LOs distriktskontorer og fagforbundene sentralt kan ikke søke om støtte.
Søknaden avgjøres av LOs kulturutvalg og kan ikke ankes.
Innvilgete prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra LOs kulturutvalg.
Bevilgningen utbetales når rapport og godkjent regnskap foreligger. Senest to måneder etter at tiltaket er avsluttet.
Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder. 

SØKNADSKRITERIER:


LO vektlegger lokale kulturtiltak som:

Gjennom et aktivt samspill med AOF Norge og fagforbundene bidrar til styrking og utbygging av LO og arbeiderbevegelsens profilering og nettverk.
Bidrar til synliggjøring av arbeiderkulturens sentrale verdier.
Tar vare på arbeiderbevegelsens historie.
Bidrar til aktivitetkunnskap og engasjement blantdeltakere og publikum.
Er nyskapende.

 

Søknadsskjemaet og kriteriene kan lastes ned på www.lo.no.

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer
NNN avd3 Sørlandet ble stiftet 01.05.1917.      Organisasjonsnr: 983 873 278