Påmelding

Informasjons- og skolebibliotekkompetanse

Skrevet av: MT, publisert 06.08.2013

"Informasjonskompetanse.no" er et nettsted for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring.

Universitetet i Agder var ansvarlige for Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I den forbindelse ble nettstedet Informasjonskompetanse.no  lansert i januar 2013, og inneholder

  • idéer til undervisningsopplegg,
  • eksempler på gjennomførte prosjekt,
  • nettoppdrag, l
  • enker til aktuelle ressurser
  • samt hypertekstfortellingen 'Hvor er Alexa'.

Informasjonskompetanse.no omfatter også en progresjonstrapp med henvisninger til relevante kompetansemål og læringsressurser, samt forslag til læringsmål innen informasjonskompetanse.