Abonner på nyheter
Kontakt oss
Se fangstrapporter
Logg inn

Fiskereglar i Uskedalselva

Skrevet av: TLM, publisert 25.05.2018

 2019

 • Fiskesesongen varer frå 1. juni til og med 1. september.
 • Fiskekort er kun gyldig når fiskeravgift er betalt og kan framvisast oppsynet.   https://www.miljodirektoratet.no/fiskeravgift
 • Innløpet til Gravehølen er stengt for fiske. Det er ikkje tilatt å fiske der det er fare for rykking av fisk. 
 • Prov på betalt fiske skal bringast med og synast på oppfordring frå fiskeoppsyn og andre med fiskekort eller tilsvarande legitimasjon.
 • Utstyr som har vore nytta i andre vassdrag skal desinfiserast.
 • Det kan kun fiskast med stang. Som agn er det lov med naturleg mark, sluk, spinnar, wobbler eller floge. 
 • Det er forbode å rykkje fisken. Det er også forbode å fiske slik at det er fare for at fisk blir rykt.
 • Alt fiske skal foregå bevegeleg nedstrøms. Dette for å sleppe nye fiskarar til.
 • Ta hensyn til andre fiskarar slik at ikkje fisket vert øydelagt for dei. Start alltid fisket ovanfor eksisterande fiskarar.
 • Gå ikkje over dyrka mark. Gå langs elva eller på stiar. Ikkje gjennom gardstun
 • Ein skal alltid lukke grinder etter seg.
 • Parker kun på oppmerkte stader. Det er sett opp nye skilt der det står P fiske. her har vi avtale med grunneigar.
 • Det er ikkje tillate og campe på parkeringsplassar langs elva, bruk campingplassen.
 • Ta med søppel.
 • Fangst skal rapporterast inn på nettsidene; anten med PC eller per SMS. For dei som ikkje har tilgang til verken PC eller mobil, ta kontakt med oppsynet eller styret.
 • Fangst skal rapporterast inn før det vert løyst nytt kort.
 • Skjellprøvar skal takast og leggjast i postboksen ved brua.
 • Døgnkvote er maks 2 fiskar på land. Har ein 2 fiskar på land, så sluttar ein å fiske.
 • Sesongkvote er maks 10 fiskar på land per fiskar.
 • Det er forbode å setje ut skada fisk og fisk som har vore på land (ute av vatn).

   

   

 • Fiskeravgift vert løyst her: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

  Ved lita sommerelv over tid, kan styret stenge for salg av fiskekort. Dette vil bli annonsert på nettsidene.. Dersom det er nokon som har løyst kort og ikkje får fiske på grunn av dette, vil dei få pengane attende.

  Fiskeoppsyn i 2018 er Knut Inge Eidsvik, Asbjørn Rød, Tor Vidar Sæle og Per O. Bruvold. Tillitsvalde 

   Skitt fiske! 

   

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer