Kontakt oss
Se fangstrapporter
Logg inn

Fiskereglar i Uskedalselva

Skrevet av: TLM, publisert 25.05.2018

 2018

 • Fiskesesongen varer frå 1. juni til og med 1. september.
 • Fiskekort er kun gyldig når fiskeravgift er betalt og kan framvisast oppsynet.
 • Innløpet til Gravehølen er stengt for fiske. Det er ikkje tilatt å fiske der det er fare for rykking av fisk. 
 • Prov på betalt fiske skal bringast med og synast på oppfordring frå fiskeoppsyn og andre med fiskekort eller tilsvarande legitimasjon.
 • Utstyr som har vore nytta i andre vassdrag skal desinfiserast.
 • Det kan kun fiskast med stang. Som agn er det lov med naturleg mark, sluk, spinnar, wobbler eller floge. 
 • Det er forbode å rykkje fisken. Det er også forbode å fiske slik at det er fare for at fisk blir rykt.
 • Alt fiske skal foregå bevegeleg nedstrøms. Dette for å sleppe nye fiskarar til.
 • Ta hensyn til andre fiskarar slik at ikkje fisket vert øydelagt for dei. Start alltid fisket ovanfor eksisterande fiskarar.
 • Gå ikkje over dyrka mark. Gå langs elva eller på stiar. Ikkje gjennom gardstun
 • Ein skal alltid lukke grinder etter seg.
 • Parker kun på oppmerkte stader. Det er sett opp nye skilt der det står P fiske. her har vi avtale med grunneigar.
 • Det er ikkje tillate og campe på parkeringsplassar langs elva, bruk campingplassen.
 • Ta med søppel.
 • Fangst skal rapporterast inn på nettsidene; anten med PC eller per SMS. For dei som ikkje har tilgang til verken PC eller mobil, ta kontakt med oppsynet eller styret.
 • Fangst skal rapporterast inn før det vert løyst nytt kort.
 • Skjellprøvar skal takast og leggjast i postboksen ved brua.
 • Døgnkvote er maks 2 fiskar på land. Har ein 2 fiskar på land, så sluttar ein å fiske.
 • Sesongkvote er maks 10 fiskar på land per fiskar.
 • Det er forbode å setje ut skada fisk og fisk som har vore på land (ute av vatn).

   

   

 • Fiskeravgift vert løyst her: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

  Ved lita sommerelv over tid, kan styret stenge for salg av fiskekort. Dette vil bli annonsert på nettsidene og ved masseutsendelse av e-post til fiskarane som er registrert. Dersom det er nokon som har løyst kort og ikkje får fiske på grunn av dette, vil dei få pengane attende.

  Fiskeoppsyn i 2018 er Knut Inge Eidsvik, Asbjørn Rød, Tor Vidar Sæle og Per O. Bruvold. Tillitsvalde 

   Skitt fiske! 

   

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer