Kontakt oss
Ny fisker
Rapporter fangst
Se fangstrapporter
Logg inn
 

Fiskekort salg 2017

Publisert: 17.04.2017

Hei og God Påske.

Då håper eg at fiskekort salget fungerer. og ønsker alle eit skitt fiske :-)


Årsmøte 2017

Publisert: 08.01.2017

Det vert halde ordinært årsmøte torsdag 26. januar 2017 kl 20 i møterommet på stemneplassen.


Les mer

Fiske 2016

Publisert: 20.05.2015

Fisket i Uskedalselva opnar 15. juni kl. 00:00

For å fiske opninga i Uskedalselva, kjøper ein kort for 14. juni. Fisket varer då til kl. 18:00 15. juni (18 timar).

Siste døgeret varar frå 14. september til ut 15. september (30 timar).

Fiskereglane er oppdatert og dei finn du her: Fiskereglane for Uskedalselva

Nytt i år er at ein kan fanga to fiskar per døger, mot tidlegare berre ein. Maksimal fangst på ein sesong er dobla frå fem til ti fiskar. 

Sjå også eigne artiklar for korleis kjøpa fiskekort og kvar du finn desinfiseringsutstyr.

Velkomen til fiske i Uskedalselva!


Kjøp av fiskekort

Publisert: 20.05.2015


Fiskekort.pdf

Veiledning til korleis ein får kjøpt fiskekort sesongen 2015.

Trykk på linken for å opne dokumentet:


Desinfisering av fiskeutstyr

Publisert: 29.06.2015

Utstyr som har vore nytta i andre vassdrag må desinfiserast før bruk i Uskedalselva. Trykksprøyte med desinfiseringsvæske står i kasse ved elveeigarlaget si oppslagstavle i sentrum.

Middelet er Virkon S, eit breispektra desinfeksjonsmiddel mot virus, mykoplasma, bakterier og sopp. Stoffet kan vere irriterande for huden og er skadeleg for augene. Får ein stoffet i augene, skyll straks med store mengder vatn og kontakt lege.