Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkingen
Sàmi àlbmoganàšunala buhcciidruokto - ovddidanbàlvalus


Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Karasjok Helsesenter - Restaurant dag for brukere og pårørende

Publisert: 05.11.2018

Kárášjoga gielda Karasjok kommuner og USHT samisk har i fellesskap blitt enige om å lage en restaurant dag for beboere på sykeavdelingen og deres pårørende,

onsdag 14.11.18 fra kl. 13 -

Det er utarbeidet Ala carte meny: 1 forrett, 2 hovedretter, 2 desserter. Kaffe/te med ostekake er inkludert i prisen.                                                               

Den enkelte må på forhånd bestille hva de ønsker å spise.


Karasjok helsesenter inviterer beboere og pårørende til restaurantdag.docx

Kartleggingsverktøy for demens på samisk språk

Publisert: 19.10.2018

Det har vært et ønske om i flere år, å lage et skjema for utredning av demens, MMSE nr. 3, som er tilpasset og oversatt til nordsamisk. Skjemaet er nå klar til bruk.

USHT samisk v/Kristine G. Grønmo har vært en del av en arbeidsgruppe bestående av fagfolk innen demens. I tillegg har Knut Engedal og Guro Hanevold Bjørkløf fra Aldring og helse, som har hatt et nordsamisk kultur og språkperspektiv. Oppdraget er gitt av Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2020.

Manual under utvikling

Manual til MMSE nr. 3, skal også tilpasses til samisk språk og kultur, og dette arbeidet planlegges med Helsedirektoratet.

Utprøvd i praksis 

Skjemaet er utprøvd i praksis på pasienter med samisk kulturbakgrunn og språk, og det nye verktøyet gir mening. Det er f.eks. inkludert ordtak som er forståelig i en samisk kontekst.

For at skjema skal bli brukt på riktig måte, så planlegges det endringer i manualen med veiledning om hvordan man skal bruke testen overfor personer med samisk språk og kulturbakgrunn.

Nærmere informasjon om skjemaet, finner du ved å gå inn på www.aldringoghelse.no

under skalaer og tester eller se vedlegget til høyre.

 


Skjema - MMSE-nr.3.pdf

Les mer

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre - Samisk hus i Oslo, 29.11.18

Publisert: 04.10.2018

USHT samisk og USHT Oslo, hadde et konstruktivt felles møte på Samisk hus, i mai 2018.               

I den forbindelse var det enighet om å avholde en

ABC fagdag om Samisk kulturforståelse, den 29. november fra kl. 11.30-15.00.                                                                                                                                                  Det var også naturlig å avholde denne fagdagen på Samisk hus.

Målsetting:

På fagdagen vil man få en innføring i samisk kulturforståelse, verdier, holdninger og tenkemåter. Det er viktig i personsentrert omsorg at man har denne kulturforståelsen i møte med eldre og personer med demens med samisk bakgrunn.

Fagdagen er et supplement til ABC-heftet "Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre".

Målgruppe:

Ansatte på seniorsenter og i lavterskel tilbud, dagsenter, hjemmetjenesten, helsehus og langtidshjem i Oslo. Ansatte utenby kan også delta med forbehold om plass.

Nærmere informasjon om fagdagen, fås ved henvendelse til:

Kursleder: Mai Britt Myhre, maibritt.myhre@sye.oslo.kommune.no

Senter for fagutvikling og forskning.


ABC fagdag 29.11 2018 Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre.pdf

Pårørende skole - 4 kvelder i oktober 2018

Publisert: 04.10.2018

USHT har fått midler fra Aldring og helse for å gjennomføre pårørende skole innen demens. Pårøende skolen skal avholdes følgende dager: onsdag 17., torsdag 18., tirsdag 23. og onsdag 24. oktober 2018.

Pårørende skolen skal ta opp følgende tema:

 • Demens
 • Pårørendes opplevelser
 • Vold i nære relasjoner
 • Personer med demenssykdom som går bort
 • Informasjon om tilbud i kommunen
 • Kommunikasjon med personer med demenssykdom
 • Utfordrende atferd hos personer med dememssykdom
 • Ergoterapi og demens
 • Visning av ny informasjonsfilm om demens på samisk språk
 • Karasjok demensforening gir informasjon om hvordan ta kontakt med foreningen

Viser forøvrig til vedlagt program!


ProgrPårørendeSkole18.docx

Les mer

Avlyst pga. få påmeldte - Inspirasjons- og veiledningsseminar - 1. november 2018

Publisert: 26.09.2018

Gratis Veiledningsseminar:

Om etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med utviklingshemning og demens.

Seminaret retter seg mot helsepersonell og ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Gjelder for hele landet.


Markering av internasjonal dag for eldre - Boarrásiid riikkaidgaskasaš beaivi

Publisert: 25.09.2018


Markering av internasjonal dag for eldre - Boarrásiid riikkaidgaskasaš beaivi

Publisert: 25.09.2018

USHT og Kárášjoga gielda Karasjok kommune v/Eldrerådet har tatt initiativ til markering av internasjonal dag for eldre. Det skal foregå på Beassi, 1. oktober fra kl. 12.00-16.00. 

Program:

Kl. 12.00 - Åpning v/Ordfører

Kl. 12.10 - Livsglede blant eldre - Samisk videregående skole (SVS) v/Mary H. Stueng¨. Spørmål

Kl. 13.00 - Menneskerettigheteer for eldre - USHT v/Ragnhild Nystad. Samtale og spørsmål.

Åpen mikrofin. Samsang/joik og historier.

Servering av kaffe/te og kaker.


Markering av eldredag 2018.docx

ALLE VELKOMMEN!

*********************************************************************************************************

Prográmma:

Di. 12.00 - Rahpan sátnejođiheaddji bokte

Di. 12.10 - Eallinillu boarrásiid gaskkas - SVS Mary H. Stueng bokte. Gažaldagat.

Di. 13.00 - Olmmošvuogatvuođat boarrásiid ektui, USHT Ragnhild Nystadbokte. Háleštallan ja gažaldagat.

Buohkat ožžot sáni. Ovttaslávlun/juoigan ja muitalusat

Guossohat káfe/teaja ja gáhkuid.

BUOHKAIDE BURESBOAHTIN!

 


Les mer

Lansering av filmen "Rabhavuohta demeanssa birra / Åpenhet om demens"

Publisert: 25.09.2018

Den nye informasjonsfilmen Rabhavuohta demeanssa birra / Åpenhet om demens, på samisk språk, vises for første gang på Thon Hotel Kautokeino onsdag 26. september 2018 kl. 17.30-19.30 på Thon hotell i Kautokeino. Her forteller fagsjef demens i Aldring og helse, Guro Hanevold Bjørkløf, litt om bakgrunnen for filmen.

Denne filmen er på nordsamisk, og gir informasjon om ulik demenssykdommer, kommunikasjon og samspill med personen som har demens og informasjon om retten til hele- og omsorgstjenester.

Filmen tar utgangspunkt i samisk kutlurperspektiv, som tydeliggjøres gjennom intervjuer med fagfolk og innslag om tilrettelagte tilbud.

Informasjonsfilmen er produsert av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, som del av Demensplan 2020.

Det har vært et bredt samarbeid rundt arbeidet med filmen, representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, USHT samisk, Sametingets eldreråd, Fylkesmannen i Finnmark og Senter for omsorgsforskning Nord(UiT/Norges Arktiske Universitet. Deltakere og ansatte på tilbud og aktiviteter i kommunene Karasjok, Kautokeino, Alta og Vadsø, samt skuespiller Egil Keskitalo og Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har også vært gode bidragsytere.

Du vil finne nærmere informasjon om filmen ved å gå inn på www.aldringoghelse.no

Program for lanseringen av filmen finner du her.


Program - lansering av filmen 26.09.18.pdf

Fagseminar i etikk: Etisk refleksjon i møte med den samiske pasienten -22.-23. jan. 19

Publisert: 31.08.2018


Fagseminar etikk 22.-23. januar 2019.docx

Pga. få påmeldte til seminaret som skulle avholdes i oktober, har vi utsatt det til 22. og 23. januar 2019.

Fagseminar i etikk avholdes på Scandic Karasjok hotell, og er et samarbeid mellom Samarbeid om etisk kompetanseheving, Fylkesmannen i Finnmark og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark.

Fagseminaret er gratis, og går over 2 dager, dvs. fra lunch til lunch. Vi dekker utgifter til seminar og opphold for 2 deltakere fra hver kommune. Påmeldingsfrist: 15. desember 2018.

Etter den 15.12.18, vil hotellet frigjøre rommene, og vi har da ikke garanti for ledige rom der mer. Dersom hotellovernatting ikke skal benyttes etter fristens utløp, må den påkostes av den enkelte deltar/kommune.

 


PAMELDINGSSKJEMA-Etikk seminar 22.-23.01.19.docx

Vi har reservert 30 rom til 15.12.18, og ber dere derfor om at påmeldingsskjema returneres i utfylt stand innen påmeldingsfristen pr. mail til:

anne.grete.balto@karasjok.kommune.no

 

 


Demensplan 2020

Publisert: 05.07.2018

Demensplan 2020 på samisk finner du her.


Demensplan_2020_samisk_UU.PDF

Les mer

Inspirasjons- og veiledningsseminar - 1. november i Karasjok

Publisert: 03.07.2018

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse kommer til Karasjok for å avholde et Inspirasjons- og veiledningsseminar for helsepersonell og ledere i kommuner og spesialisthelsetjenesten,

1. november 2018 kl. 09.00-15.30 på Frivillighetssentralen.

Tema er:

Om etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med utviklingshemning og demens.

Spørsmål vedrørende seminaret kan rettes til:

Lene Kristiansen, tlf. 415 32 829, lene.kristiansen@aldringoghelse.no

Påmeldingsfrist: 01. oktober 2018 og sendes pr. mail til


Invitasjon inspirasjonsseminar oppstart av pårørendeskole.docx

anne.bugge@aldringoghelse.no

 

Utfyllende program og påmeldingsskjema, finner du til høyre.


USHT samisk oppdaterer info på www.utviklingssenter.no

Publisert: 29.06.2018

Det er gledelig at USHT samisk er i gang med å oppdatere informasjon/prosjekter på hjemmesiden til den nasjonale WEB siden i Utviklingssenter.no. Vi får god hjelp av WEB redaktører Anne-Carine Rogstad Florvåg og Marianne Haugo til å legge inn prosjekter som er utført av USHT samisk i flere år. Vi tror at det er mange interesserte som vil gå inn på vår side på www.Utviklingssenter.no/Finnmark for å se på en rekke prosjekter som er gjennomført i løpet av mange år.


Ledig stilling-Fagutviklingssykepleier/Fagutviklinger - Frist 19.7.18

Publisert: 15.06.2018

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester til den samiske befolkningen i Finnmark (USHT samisk), har ledig fast 100 % som fagutviklingssykepleier / Fagutvikler med tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 19. juli 2018.

Nærmere informasjon om stillingen, fås ved å klikke på vedlegg!


Fagutviklingssykepleier-Frist 19.7.18.docx

Mellomleder nettverkssamling

Publisert: 13.06.2018


Etikk seminar - høsten 2018

Publisert: 13.06.2018

Det skal avholdes Etikk seminar for helse- og omsorgspersonell i Karasjok i høst. Dato og program kommer vi tilbake til ved en senere anledning.


Hva er viktig for deg? dagen - Markering 6. juni

Publisert: 05.06.2018

KS og Folkehelseinstituttet står bak denne satsingen Gode pasientforløp - Hva er viktig for deg? på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Det skal markeres over hele landet - og internasjonalt - onsdag 6. juni.

USHT samisk og Kárášjoga gielda Karasjok kommune skal stå for denne markeringen, og vi vil komme innom de ulike avdelingene i morgen tidlig med infomapper om dette tiltaket, samt utdeling av Buttons. I tillegg skal vi ha stand utenfor Coop Prix fra kl. 10-13.


Hva er viktig for deg-dagen.pdf

Velkommen


Váikkuha ovddidit sámi álbmoga dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaid

Publisert: 11.04.2018

Dearvvasvuođa- ja fuolahusdepartemeanta lea mearridan Kárášjoga gieldda galgat isitgieldan Buhcciidruovttuid ja ruovttubálvalusaid ovddidanguovddážii (USHT), sámi álbmogii Finnmárkkus.   Ovddidanguovddáš  dáhtu nannet dásu dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusain, ja gilvit dieđuid sámi gielas ja kultuvrras. Dearvvasvuođadirektoráhta ruhtada oasi guovddážis ja addá jahkásaš láidestusaid guovddáža doibmii. 


Les mer

Skal bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene til samiske befolkningen

Publisert: 11.04.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. Utviklingssenteret skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av kunnskap om samisk språk og kultur. Helsedirektoratet delfinansierer senteret og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.


Les mer

Sámi álbmotbeaivi-Lihkku beivvin/Samenes nasjonaldag-Gratulerer med dagen

Publisert: 06.02.2018

6. februar er offisiell flaggdag i Norge. Det er mange begivenheter og symboler knyttete til dagen.

Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Det ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FN's internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Bakgrunnen for 6. februar er at det første samiske landsmøte ble avholdt den 6. februar 1917, i Metodistkirken i Trondheim. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet til et stor møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

6. februar markeres i hele det samiske bosettingsområder i Sápmi på ulikt vis.

 

LIHKKU BEIVVIN - GRATULERE MED DAGEN!


Samisk språk og kulturforståelse i pleie- og omsorgstjenesten - Kurs

Publisert: 05.02.2018

En tidligere utviklet opplæringsmetode for å lære seg å snakke samisk, ved bruk av spesielt tilpassede dialoger til bruk for ansatte i pleie- og omsorg, har vært revidert i samarbeid emd ansatte og språkkonsulentene i kommunen. Prosjektet skal gjennomføres i 2018.


Pårørende skole og samtalegrupper - pasientenes eget hjem

Publisert: 05.02.2018

Dette tiltaket vil fortsette i 2018. USHT samisk har hatt forelesninger på Pårørendeskole - i nærområde. USHT har også et kontinuerlig tilbud om Pårørende skole i eget hjem for de som ønsker det.


Aktiviteter for eldre

Publisert: 05.02.2018

USHT samisk skal fortsette med samarbeid med grunnskolen og eldre. Det samiske aktivitetstunet er mye besøkt av helsepersonell som vil har inspirasjon til oppstart av dagtilbud som tiltak i egne kommuner. Dette er også en del av dagsentertilbud.


ABC-satsningen

Publisert: 05.02.2018

Samarbeid med Fagskolen ved Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse (NKAH); ABC fagseminarer med fokus på samisk kulturelt og språklig perspektiv i helse- og omsorgstjenesten.

USHT FInnmark, Fylkesmannen og NKAH har vært enige om at USHT samisk bistår med ett av fagseminarene i den enkelte perm, for hele Finnmark. Fagseminaret skal omhandle samisk kulturforståelse og etikk i helse- og omsorgstjenestene.


Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7

Publisert: 05.02.2018

Legemiddelgjennomgang (LMG) og Tavlemøter i helse- og omsorgstjenesten. USHT har i samarbeid med hjemmetjenesten i Karasjok kommune startet opp med LMG i hjemmetjenesten.


Les mer

Etikk satsing

Publisert: 02.02.2018

USHT har utarbeidet etiske refleksjonskort om samiske helse- og omsorgssituasjoner på samiske. Kortene er oversatt til norsk.


Les mer

Satsningsområder USHT 2018

Publisert: 30.01.2018

Nasjonale satsingsområder for 2018 er:

 • Demensplan 2020
 • Innovasjon og velferdsteknologi
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming.

Det siste kulepunktet er nytt i år. Det nasjonale tilsynet viser behov for styrking av kvaliteten i tjenestene til personer med utviklingshemming. Vi oppfordrer til samarbeid med kommunene om fag- og kompetanseutvikling, deling av erfaringer, spredning av kunnskap osv. Dette blir tema under vårsamlingen til Helsedirektoratet, mars 2018.

Nytt om tilskudd:

 • Lindrende behandling: Tilskudd til Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling i kommunene: Frist 1. mars
 • Voksne og barn som pårørende, Tilskudd til Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Frist. 1. april.

 

 


Regional nettverkssamling - Senter for omsorgsforskning (SOF)

Publisert: 30.01.2018

Den årlige regionale samling som Senter for omsorgsforskning (SOF) arrangerer, skal avholdes i Tromso 18. og 19. april 2018. USHT deltar fast på disse samlingene, og holder innlegg om ulike tema. Tema for denne samlingen er ikke bestemt enda. Så snart programmet foreligger, vil bli lagt ut her.

 

 


Vårsamling 2018 i regi av Helsedirektoratet

Publisert: 30.01.2018

USHT skal delta på den årlige vårsamlingen som Helsedirektoratet avholder den 20. og 21. mars. Samlinger er lagt til Moxy på Hellerudsletta fordi Velferdsteknologisamlingen arrangeres på samme sted. Det er mulig å delta på begge samlingene. Programmet er ikke klar enda, og så snart det foreligger, legges det ut på denne siden.


Helsedirektoratet - Vårsamling i 2018

Publisert: 30.01.2018

USHT skal delta i den årlige vårsamlingen som Helsedirektoratet avholder den 20. og 21. mars. Samlingen er lagt til Moxy på Hellerudsletta fordi Velferdsteknologisamlingen arrangeres samme sted. Det er mulig å delta på begge samlingene. Programmet er ikke klar enda, og så snart det foreligger, legges det ut på denne siden.


Julehilsen 2017

Publisert: 20.12.2017

Vi takker for samarbeidet i 2017, og ser frem til videre samarbeid også i 2018.

Vi vil med dette ønske alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR!

Hilsen Kristine og Anne Grete


Møte med Fylkesmannen i Finnmark

Publisert: 08.12.2017

Fylkesmannen i Finnmark og USHT Finnmark og USHT samisk, hadde et samarbeidsmøte i Vadsø den 5.12.17. Bakgrunnen for møte, var for å avklare samarbeidet i framtiden.

 


Les mer

Fagseminar - Ressursgruppa samisk pasient

Publisert: 08.12.2017

USHT samisk skal avholde et fagseminar for Ressusgruppa samisk pasient, den 28.02 og 01.03.2018. De som er med i gruppa skal ha et fremlegg og status på hva som skjer med samiske pasienter i deres respektive hjemkommuner. Det er også lagt opp til erfaringsutveksling, og plan for videre arbeid arbeid i gruppa. Fylkesmannen og KS skal også ha innlegg om henholdsvis Habilitering og rehabilitering av den samiske brukeren, om helse- og omsorgstjenester til samer med utviklingshemming  og om Etikk. Ytterligere informasjon om programmet, kan du finne her.

 


PÅMELDING TIL FAGSEMINAR OG ERFARINGSUTVEKSLING.docx

PROGRAM - Fagseminar 28.02-01.03.2018.docx

Les mer

Informasjon om Prosjektet "VIPS" i Kautokeino kommune

Publisert: 08.12.2017

USHT samisk har i lengre tid hatt samarbeid og veiledning med Kautokeino kommune i VIPS prosjektet. De har utarbeidet en tiltaksplan "Mu eallilan eallin - Guovdageainnu modellen" /  "Mitt levde liv - Kautokeino modellen".

VIPS er en forkortelse for:

V - Verdier

I - Individuell tilpasning

P - Perspektivet til personer med demens

S - Sosiale behov og fellesskap                          


Les mer

Prosjekt "Ernæring, mat og måltider"

Publisert: 07.12.2017

Nesseby kommune, pleie- og omsorg, har igangsatt et matprosjekt "Ernæring, mat og måltider" med fokus på samiske lokale mattradisjoner. USHT samisk har vært veileder, samt deltatt i møter i dette prosjektet.

Bakgrunnen for dette prosjektet, er at kommunene skal sikre at ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. I Nesseby kommune har de institusjonskjøkken med kvalifisert personell, og god praksis i variert ernæringstilbud til deres pasienter, men de mangler prosedyrer og kvalitetssikring av ernæringsrutiner.

 


Les mer

Prosjektleder for Virtuell avdeling - (VA)

Publisert: 07.12.2017

Vi har engasjert en prosjektleder for 1 år, og hun igangsetter dette prosjektet på nyåret.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom USHT samisk og Helse- og omsorgstjenesten i Karasjok kommune, bruker, pårørende samt frivillige organisasjoner.

Dette er et unikt prosjekt, og er tidligere utprøvd i Eidsberg kommune. VA er ingen fysisk avdeling med inneliggende pasienter, men en ny måte å organsiere ressursene på. VA skal yte behandling og pleie og omsorg for nylig utskrevne pasienter fra sykehus med ulike utfordringer og nærmere definisjon.

 

 


Les mer

Karasjok demensforening - interimstyret

Publisert: 22.09.2017

Den 18.09.17 holdt Nasjonalforeningen for folkehelsen - Finnmark fylkeslag, et informasjonsmøte om demensomsorgen, og om tidligere demensforening i Karasjok.

Det var ca. 15 personer som hadde møtt opp, og det positive var at Karasjok demensforening fikk et interimstyre. USHT samisk setter stor pris på at Karasjok nå har fått en demensforening, og som man kan samarbeide med i tiden fremover. 


Utdanningsstipend som et virkemiddel for å rekruttere fagkompetanse

Publisert: 07.09.2017


Retningslinjer-utdanningsstipend.pdf

USH vil informere om at Kárášjoga gielda Karasjok kommune ønsker å bruke utdanningsstipend som et virkemiddel i arbeidet med å rekruttere nødvendig fagkompetanse.

De tildeler nå utdanningsstipend med søknadsfrist 01. okotber 2017.

I perioden 2016-2019 vil grunnutdanning for sykepleiere blir prioritert, i tillegg til lærere, barnehagelærere ingeniører.

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling av utdanningsstipende finner du i skjema nedenfor. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Kommunalleder innenfor aktuelt fagområde.

 

 


Søknad om utdanningsstipend.pdf

Les mer

Helsefagarbeider utdanning - Vinter 2018 i Lakselv

Publisert: 04.09.2017

Offentlig opplæringskontor og aldring og helse har i flere år samarbeidet om å utdanne assistenter til helsefagarbeidere: "Jeg vil bli helsefagarbeider med ABC til fagbrev". Dette er et prosjekt delvis finansiert i statsbudsjettetet og det er gitt midler fra kompetanse og innovasjonstilskuddet. Kommunen kan også søke om kompetanse og innovasjonstilskudd til f.eks. dekking av lønnsutgifter i forbindelse med samlinger, eksamener.

Det starter opp en ny gruppe i januar 2018.

For nærmere informasjoon og registreringsskjema, ta kontakt med:

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark v/Rådgiver Sven Ekhorn, mobil 948 85175 eller på mail: svein.ekhorn@okosf.no

Dette er et unikt tilbud til den enkelte og til kommuner som ønsker og trenger økt kompetanse i tjenesteytingen.


Regional nettverkssamling USHT i Nord Norge, 27. og 28.09.17

Publisert: 04.09.2017

USH Karasjok skal delta i nettverkssamlingen i Tromsø, 27. og 28.09.17.

Program 27.09, følgende tema som skal tas opp:

 • USHT for den samiske befolkningen - Helsedirektoratet v/Helga Katharina Haug
 • Dialog om endringene vedr. samisk USHT, og videre arbeid. Innspill
 • USHT's amfunnsoppdrag - Helsedirektoratet v/Helga Katharina Haug og Therese Opsahl Holte
 • Dialog, eksempler på hvordan samfunnsoppdraget er tenkt løst.
 • De regionale Sofs arbeid med forslag til samarbeidsavtale/strategi for oppfølging av USHT
 • Oppsummering og fastsettelse av datoer for neste nettverkssamling

Program 28.09, følgende tema som skal tas opp:

 • "Her snakker ingen om døden" - USHT Troms
 • Innleg ved USHT for den samiske befolkningen - Anne Grete Fløysvik Balto
 • Innlegg fra USHT Nordland inkl. Vefsn kommune
 • Innlegg fra USHT Finnmark inkl. Hammerfest kommune
 • DokHelse Troms" - erfaringer og tanker om videre satsing
 • Brukermedvirkning i demensomsorgen
 • Skrivekurs for USHT i Nord-Norge. Evaluering og oppfølging
 • Oppsummering

Konferanse Hukommelsesteam - 5. og 6.09.17

Publisert: 04.09.2017

Aldring og helse arrangerer Konferanse Hukommelsestea i Oslo.

Prosjektleder i Oppfølging av samiske pasienter med demens og deres pårørende, og Enhetsleder Helse og omsorg, begge fra Karasjok kommune deltar på konferansen.

Program 5.09.17, følgende tema som skal tas opp:

 • KFI-validering
 • Siste nytt om behandling ved demens
 • Diagnose til rett tid
 • Tilbakemelding om diagnose - de gode rådene
 • fastlegens rolle i demensutredning og samarbeid med hukommelsesteam.

Program 6.09.17:

 • Kommunens plikt til oppfølging av personer med demens etter diagnose
 • Systematisk oppfølging etter demensdiagnose
 • Teamenes time
 • Samtykke og samtykkekompetanse
 • Norsk revidert Addenbrookes kognitive testbatteri (AKTB-NR).

 

 


Høstsamling for Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Publisert: 04.09.2017

Helsedirektoratet arrangerer Høstsamling for Utviklingssentre skal avholdes på Radisson Blue Plaza; Oslo 5. og 6.09.17.

Program 5. september:

11.00 - 11.10 Velkommen v/Helsedirektoratet Helga Katharina Haug,

11.10 - 12.00 Nytt fra Helsedirektoratet

12.00 - 12.10 Pause

12.10 - 13.00 Velferdsteknologi - innlegg og dialog

13.00 - 14.00 Lunch

14.10 - 16.00 forts. Velferdsteknologi

16.00 - 16.10 Pause

16.10 - 17.50 Pasientsikkerhet - innlegg og dialog

17.50 - 18.00 Oppsummering av dagen

 

Program 6. september:

08.30 - 09.00 God morgen  dialog om rapportering fra USHT til Hdir.

09.00 - 10.00 Presentasjon av Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre v/Helse- og

                      omsorgsminister Bent Høye.

10.00 - 13.00 Dialog og innspill til reformen Leve hele livet v/HOD

13.00 - 14.00 Felles lunch

14.00             Avreise

inkl. pause


Åpent informasjonsmøte om demensforening i Karasjok

Publisert: 04.09.2017

Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Finnmark fylkeslag ønsker alle som er interessert i demensomsorgen i Karasjok om å komme på informasjonsmøte

mandag 18.09 kl. 17.00 i Sentrumsbygget, 2. etg. ( på baksiden av biblioteket)


Les mer

Mellomledernettverkssamling i Karasjok

Publisert: 09.06.2017

USHT Finnmark og USHT for den samiske befolkningen har sammen med Fylkesmannen i Finnmark, arrangert et mellomledernettverk den 6. og 7. juni 2017.

 

 


Les mer

Samling for mellomledernettverk i Karasjok

Publisert: 02.06.2017

Fylkesmannen i Finnmark og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark, skal avholde samling for mellomledere i Karasjok, 6. og 7. juni 2017.


Les mer

Prosjektleder i prosjektet "Virtuell avdeling" (VA) - Søknadsfrist 8. mai

Publisert: 05.05.2017

Vi søker nå etter en dyktig og engasjert prosjektleder i 100 % stilling. Varighet 1 år.

VA er ingen fysisk avdeling med innliggende pasienter, men en ny måte å organisere ressursene på. VA skal yte behandling og pleie og omsorg for nylig utskrevne pasienter fra sykehus med ulike utfordringer, og nærmere informasjon.


Les mer

Prosjektleder - Oppfølging demens - Søknadsfrist: 8. mai

Publisert: 05.05.2017

Vi søker nå etter en dyktig og engasjert prosjektleder i 100 % stilling. Varighet 1 år.


Les mer

Informasjon om Kulturveileder for arbeid med samiske pasienter og pårørende

Publisert: 04.05.2017

Den 3. mai deltok USH Karasjok på FM-samling for alle Fylkesmenn i landet, Helsedirektoratet og Helse-og omsorgsdepartementet i Kautokeino. USH holdt et innlegg om "Det som er bra for den samiske pasient er bra for andre". Det ble også gitt informasjon om en Kulturveileder for helsepersonell.


Les mer

Publisert: 30.01.2017

USH har utarbeidet refleksjonskort på samisk og norsk.

Målet med etikkarbeid er: å styrke etisk refeksjon i helse- og omsorgstjenesten i samisk samfunn. 

Målgruppe: Fagpersonell i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Pris pr. eske: Kr. 100,-.

 


Les mer

Prosjektrapport - "Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder"

Publisert: 27.01.2017

Samisk matprosjekt:

USH for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen har i 2015/2016, gjennomført prosjektet,

"Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder"?

Nærmere informasjon og konklusjonen i prosjektet, kan du lese mer om i vedlagt rapport.


Prosjektrapport-Samiske mattradisjoner.pdf

Invitasjon til første nettverkssamling i Faglig prosjektnettverk for kommunene i Finnmark

Publisert: 27.01.2017

Fylkesmannen i FInnmark inviterer til første nettverkssamling i Faglig prosjektnettverket for kommunene i Finnmark. Andre nettverkssamling vil finne sted til høsten.

Tema: "Prosjektarbeid og prosjekttenkning i utvikling av kommunale tjenester".

Målgruppe: Kommuneledelse, prosjektledere, prosjektansvarlige, eventuelle prosjektsøkere.

Nærmere informasjon om samlingen, se vedleggene.


Les mer

Julehilsen

Publisert: 22.12.2016

Vi vil med dette takke dere alle for et godt samarbeid dette året.                  

Ønsker alle God jul

                     og 

                    Godt nyttår.

Hilsen

Kristine, Ragnhild og Anne Grete


Lansering av rapporten Samiske mattradisjoner

Publisert: 21.11.2016

USH v/prosjektleder Ragnhild Nystad, har siden høsten 2015 hatt et prosjekt om Samiske mattradisjoner: "Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder".

Lanseringen av rapporten fant sted på Karasjok Helsesenter, kantina, 16. november 2016. 

Programmet for lanseringen var følgende:

 • Presentrasjon av prosjektrapporten - Ragnhild Nystad
 • Hvordan kan samiske matbedrifter samhandle med kommunale helseinstitusjoner? Kokk og bedriftseier Allan Johansen
 • Hva slags kosthold skal eldre ha? Ernæringsfysiolog Ane Kvammen
 • Lunch - samisk mat: Smaksprøver av mat som passer for eldre og syke på sykehjem
 • Maten ble servert til de eldre både på sykeavdelingen og på omsorgsboligene.

Mediene NRK Sápmi og Ávvir var tilstede under lanseringen av rapporten og innslaget ble vist på Tv samme ettermiddag.

USH vil benytte anledningen til å takke Sametinget for finansieringen av prosjektet.


Les mer

Mellomleder nettverk - 29.11-30.11.16 i Karasjok

Publisert: 28.10.2016


Utkast til oppstartsamling mellomledernettverk i FInnmark 29-30 11 16.docx

Det første mellomleder nettverk skal avholdes for hele Finnmak, og er i regi av Fylkesmannen Fylkesmannen i Finnmark og Utviklingssentrene i fylket.

 

 

Les mer

Fagseminar og erfaringsutveksling

Publisert: 28.10.2016

Ressursgruppa Samisk pasient skal ha nettverkssamling i Karasjok den 10. og 11.11.16.


Les mer

Konferanse for kommunale eldreråd 2016

Publisert: 21.09.2016

Finnmark fylkeskommune skal avholde 2 dagers konferanse for representanter i kommunale eldreråd i Finnmark. Konferansen skal avholdes i Karasjok 6. og 7. oktober 2016.
 


Les mer

Demensdagene 6.-7. desember 2016

Publisert: 15.09.2016

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, avholder de 20. Demensdagene, 6. og 7. desember i Oslo Kongressenter. USH'ene i Finnmark og USH til den samiske befolkningen skal delta på på denne konferansen. 

Behov for et skifte. Vi trenger et paradigmeskifte i behandlingen av personer med demens, sier en av hovedinnlederne, Jiska Cohen-Mansfield.


Les mer

Nasjonal konferanse om helsetjenester til eldre

Publisert: 24.08.2016

Konferansen skal avholdes på Oslo Kongressenter, 29. og 30. september 2016. Konferansen er i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

Utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen skal ha et innlegg om Virtuell avdeling i Karasjok.


Les mer

Ledige plasser på Møteplass for mestring

Publisert: 18.08.2016

Møteplass for mestring er et kurstilbud der yngre personer med demensdiagnose før 65 år deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kursene går over fire dager med overnatting.


Les mer

Kárášjoga gielda Karasjok kommunes utdanningsstipend

Publisert: 17.06.2016

Kárášjoga gielda Karasjok kommune ønsker å bruke utdanningsstipend som et personalpolitisk virkemiddel i arbeidet med å rekruttere og stabilisere den til enhver tid nødvendige fagkompetanse i organisasjonen.

I perioden 2016 til 2019 vil Kárásjoga gielda Karasjok kommune prioritere grunnutdanning for barnehagelærere, lærere, ingeniører og sykepleiere.

Søknadsfrist: 1. august.


Les mer

Fagskoleutdanning - Velferdsteknologi

Publisert: 30.05.2016

Dette er et års studium for helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere, og som gir 30 Fagskolepoeng. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne.  

Fylkesmannen i Finnmark har kjøpt opp 20 plasser til dette studiet, og 1. samling blir i Alta. Kommunen som har ansatte som søker på dette, vil få litt kompetanse- og innovasjonsmidler.

 


Les mer

Fagdager for demenskoordinatorer og demensteam

Publisert: 25.05.2016

Fylkesmannen i FInnmark og Demensnettverket i USH skal avholde 2 fagdager, 1. og 2. juni 2016 på Scandic Karasjok hotell.


Les mer

Interkommunal kreftkoordinator for Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Nesseby kommune

Publisert: 03.05.2016

Kreftforeningen og Sametinger har innvilget midler til 3-årig engasjementstilling som interkommunal kreftkoordinator for kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Nesseby.

Anne Kirsten Anti har tiltrådt i stillingen i april 2016.


Les mer

Regional nettverkssamling USHT 11. og 12. mai

Publisert: 19.04.2016

Senter for omsorgsforskning Nord UiT Norges arktiske universitet, inviterer USH i Nordland, Troms og Finnmark til Regional nettverksamling på Herøy utenfor Sandnessjøen.


Les mer

Velferdsteknologinettverk i Karasjok, 5.-6. april

Publisert: 03.03.2016

Velferdsteknologinettverk skal ha samling i Karasjok, fra lunch 5. april til lunch 6. april.

 


Les mer

Fagdager i Kulturforståelse

Publisert: 01.03.2016

12. og 13. april skal USH i Karasjok avholde fagdager innen Kulturforståelse. Fagdagene er beregnet for ressursgruppa Samisk pasient og for fagpersoner innen helse- og omsorg. Vi har vært så heldige å få Asta M. Balto som skal gjennomføre disse fagdagene. Hun har kompetanse innen dette feltet, og har jobbet i flere år på Samisk høyskole i Kautokeino.


Les mer

Fagskole - Utviklingshemning og aldring - Høsten 2016

Publisert: 19.01.2016

For helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpearbeidere.


Les mer

Fagskole - Demensomsorg og alderspsykiatri -Høsten 2016

Publisert: 19.01.2016

For helsfagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere.


Les mer

Kulturmarknad 2015 - Tunet ved omsorgsboligen

Publisert: 10.11.2015

Utviklingssenteret skal ha et arrangement med fortellinger og underholdning v/Astrid og John Arvid Johnskareng, torsdag 12.11 kl. 13-15 og fredag 13.11 kl. 12-15. Arrangementet er åpent for alle.

 Velkommen!


Ta et masteremne vårsemester 2016

Publisert: 28.10.2015

UiT Norges Arktiske Universitet starter opp med masteremne: Somatiske lidelser og behandling i eldre år ( 10 sp).

Søknadsfrist: 1. desember 2015.

Samling: Uke 15 og 16

Studieretningens program skal bidra til økt kompetanse innenfor de faglige tjenestene som eldre mennesker mottar både i og utenfor institusjon. Mastergradsprogrammet er tverrfaglig og målgruppen er primært yrkesutøvere i helse- og omsorgstjenestene.

Opptakskrav:

 • Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag.
 • Minimum ett års relevant praksis.

Ta kontakt med fagansvarlig Toril Agnete Larsen for nærmere informasjon, tlf. 77 66 06 93 og/eller e-post: toril.agnete.larsen@uit.no

 

 

 

 


Ta et masteremne vårsemester 2016

Publisert: 27.10.2015

UiT Norges Arktiske Universitet, Mastergrad i Helsefag, starter opp med et masteremne "Aldring og gamle menneskers livsvilkår" (10 sp).

Søknadsfrist: 1. desember og søknadskode 9371.

Samling: Uke 3 og 4.

Studieretningens program skal bidra til økt kompetanse innenfor de faglige tjenestene som eldre mennesker mottar både i og utenfor institusjoen. Mastergradsprogrammet er tverrfaglig og målgruppen er primært yrkesutøvere i helse- og omsorgstjenestene.

Opptakskrav:

 • Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag.
 • Minimum ett års relevant praksis.

Ta kontakt med fagansvarlig Toril Agnete Larsen for nærmere informasjon, tlf. 77 66 06 93 og /eller post: toril.agnete.larsen@uit.no.


USH for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen

Publisert: 20.09.2015

Prosjekt:

USH for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen er i gang med et prosjekt

«Styrking av samiske mattradisjoner på sykehjem og heldøgns boliger der samiske pasienter bor»


Les mer

Kurs for pårørende til personer med demens i Karasjok

Publisert: 08.06.2015

Kurssamlingen skal avholdes i Frivillighetssentralen i Karasjok, 17. og 18. juni: kl. 17.00-20.30, begge dager. Dette er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens.

Kursets målsetting:

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

For nærmere opplysninger, kontakt:

Ragnhild Maurstad, tlf. 784-68550

E-post: ragnhild.maurstad@karasjok.kommune.no

Arrangør:

Karasjok kommune og Utviklingssenter for sykehjemstjenester (USH)


Program for fagskolen, 6. mai

Publisert: 05.05.2015


Fagskolen Program 06.05.2015.doc

Det kommer 20 fagstudenter til Utviklingssenteret i Karasjok for å få informasjon om SANK's arbeid tilbud til samiske pasienter hvordan og hvorfor. I tillegg gis det informasjon om USH's arbeid med særlig vektlegging av det samisk kulturelle og språklige perspektiv.


Les mer

Erfaringskonferanse - 16. og 17. september

Publisert: 28.04.2015


Erfaringskonferanse høst 2015 Program.doc

Utviklingssentrene i Finnmark ønsker velkommen til Karasjok, 16.-17. september 2015.

Nå er programmet klart: Presentasjon av ulike prosjekter som er gjennomført. Se forøvrig i vedlagt program.
 


 •  

 


Handlingsplan 2015-2016

Publisert: 28.04.2015

Konkretissering av Handlingsplanen for utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen.

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Les mer

Helsefagarbeider rekrutteringspatruljen

Publisert: 28.04.2015

Rapportering 2014
 


helsefag arb Rapportering for hss prosjekter 2015 Samediggi.doc

 


Fagdag i symptomlindring for pasienter i livets sluttfase, 04.06.15

Publisert: 28.04.2015


 


Fagdag i Karasjok ESAS-r.docx

 


Program for kurs i VIPS praksismodell (VMP), 26.02.15

Publisert: 28.04.2015


 


VIPS kurs program 260215.doc

Mátkeloahpa ovddasmoraš- vuoiŋŋalaš veahkki - Omsorg ved livets slutt

Publisert: 27.01.2014

Girjjáš lea oaivvilduvvon buot buhcciide/ássiide geat leat jápminseaggas beroškeahttá oskkus dahje eallinoainnus, muhto go kristtalaš osku lea dábáleamos sámi servodagas, de lea dat dán girjjáža vuođđun. Dábiide mat gusket muitobottuide, sálbmalávlumiidda jnv. sáhttet heivehuvvot ovttasráđiin buhcciin/oapmehaččaiguin/ássiin. Dás vuolábealde cujuhit dieđuide mat gusket eará eallinoainnuide ja –oskkuide

Heftet er ment å kunne brukes for alle pasienter/beboere uavhengig av livssyn, men tar hovedsakelig utgangspunkt i et kristent livssyn som er det mest vanlige i det samiske samfunnet. Prosedyrer for ritualer, minnestund, salmer etc. kan byttes ut med annet i samråd med pårørende/pasient/beboer. Det henvises nedenfor til oversikten over andre livssynsorganisasjoner

  


Håndbok 2013 WEB.pdf

Omsorg folderen 2012.pdf
Les mer

Handlingsplan 2014

Publisert: 27.01.2014


NUSH handlplRull10.01.14.doc

Les mer

Vis flere forside artikler >>