Påmelding

Jeg melder meg på

 

                                                                                    

 

Stevneinvitasjon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norges Cup 2 – 2021/2022

 

Sted:                           Hamar/Vikingskipet

Arrangør:                    Hamar IL, skøytegruppen

 

Startdato:                    30. oktober 2021

Sluttdato:                    31. oktober 2021

 

Gren:                           Hurtigløp

Type:                           Internasjonalt

Klasser:                       Junior, Senior

 

Klasse

Lørdag 30. oktober

Søndag 31. oktober

 

kl

 

Stevnestart

kl 10:00

kl 10:00

Junior, senior kvinner

500/1000/1500/FS

500/1000/3000/5000

Junior, senior menn

500/1000/1500/FS

500/1000/3000/10000

 

Stevnet gjennomføres i hht NC reglement for sesongen 2021-2022 jfr Kap 3

 

Påmelding til hvert stevne.

Påmeldingen skal være arrangøren i hende innen kl. 20.00 mandag før NC-stevnet. Påmeldingsavgift skal innbetales til arrangørens bankkonto/stevnekonto samtidig med påmeldingen. Påmeldingen er gyldig først etter at påmeldingsavgiften er betalt. Ved påmelding skal det angis hvilke distanser løperne skal delta på.

 

I et NC-stevne kan en delta på inntil 2 distanser pr. dag pluss fellesstart (FS).

 

Påmeldingsfristen må overholdes. Ved for sen påmelding skal arrangøren ta dobbel startkontingent. Ved skifte/bytte av distanse betales i tillegg ordinær startkontingent for deltagelse på ny distanse. Innbetalt startkontingent refunderes ikke dersom tilbaketrekning skjer etter påmeldingsfristen, ref. NSF s Spesielle bestemmelser §5.

 

Etter påmeldingsfristens utløp sender arrangøren påmeldingslistene til NSF v/Svenn Erik Ødegaard, påmeldingslistene vil deretter bli publisert på NSFs hjemmeside og fortløpende korrigert/oppdatert.

 

Kvalifiseringstider

For løpere som går siste år i junior B og eldre er det krav til oppnådde tider for deltagelse. TKH har angitt følgende krav:

 

Kvinner: 51,00 på 500 m, 1.42,00 på 1000 m eller 2.40,00 på 1500 m kvalifiserer for deltakelse på 500m, 1000m og på 1500m, og 5.30,00 på 3000 m kvalifiserer til deltagelse på 3000 m i stevner over enkeltdistanser.

 

Menn: 46,00 på 500m, 1.32,00 på 1000m eller 2.20,00 på 1500m kvalifiserer for deltakelse på 500m, 1000m og1500 m, mens 5.00,00 på 3000m eller 8.30,00 på 5000 kvalifiserer til deltakelse på 3000 og 5000 m i stevner over enkelt-distanser.

 

Til sesongens første NC gjelder forrige sesongs bestetider; eventuelle forbedringer i inneværende sesong inkorporeres. Fra og med NC-2 er det kun inneværende sesongs bestetider som gjelder.

 

Unntak: Hvis løper ikke har gått distansen inneværende sesong gjelder bestetid fra forrige sesong, det samme også hvis bestetid i inneværende sesong er med fall.

 

Dispensasjoner:

For deltagelse i NC er det gitt forhåndsdispensasjon til siste års løpere i Junior B for deltagelse i NC junior. Etter søknad kan Teknisk Komité Hurtigløp (TKH) i spesielle tilfeller gi dispensasjon for deltagelse i NC junior for yngste årsklasse i Junior B og eldste årsklasse i Junior C. Det må søkes for hvert stevne. Søknad skal godkjennes og sendes av klubb eller skøytegruppe for å bli behandlet. Søknad om dispensasjon sendes til og behandles av Svenn Erik Ødegård, svenn-erik.odegaard@nif.idrett.no

 

Følgende tider blir lagt til grunn før eventuell dispensasjon blir gitt:

Jenter 46,00 - 1.34,00 - 2.27,00. Gutter 41,00 - 1.22,00 - 2.06,00 og 4.30,00 på 3000m.

Tidene skal være oppnådd på minst en av distansene før dispensasjon kan innvilges. Oppnådd tid og innvilget dispensasjon for en distanse gir rett til deltakelse også på andre distanser. Kun i spesielle tilfeller kan andre vurderinger enn oppnådd tid legges til grunn for innvilgning av dispensasjon.

 

Fellesstart NC 2

I NC 2 programmet er det lagt opp til fellesstart. Løpere som ønsker å delta i fellesstart må sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhetsutstyr.

 

Påmelding til fellesstart gjøres til skoyterhil@gmail.com

 

Påmeldingsfrist: 25. oktober 2021 kl 20.00

Påmeldingen godkjennes først når innbetalingen av stevneavgiften er registrert på konto Hamar IL skøyter 1822.39.36977 mrk NC 2 og klubbnavn.

 

Løpere fra utlandet kan benytte IBAN - NO78 1822 3936 977

 

Påmeldingsavgift kr 300,- pr distanse.

 

 

 

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingsmodulen link her:

Ny link her: Vikingskipet (minorg.no)

 

 

Premiering

Premiering i hht NC reglement jfr pkt 8.3

 

Løpere som har krav på premiering sender e-post til skoyterhil@gmail.com og oppgi navn, kontonummer for overføring av premiesum. Siste utbetaling settes til 30. november 2021.

 

Informasjon om Covid-19 smittevernregler.

 

Sammen med Hamar Olympiske Anlegg AS er det satt opp generelle regler om smitte vern i Vikingskipet. Denne informasjonen finnes i Vikingskipet.

 

Det kan bli innført begrensninger mht publikum avhengig av antall påmeldte løpere/lagleder/trenere.

 

Sanitet/sikkerhet

Hamar Rødekorshjelpekorps vil ivareta sanitet/sikkerhet dersom det er behov for førstehjelp.

 

Stevneledelse

Stevneleder:                Bjørn Terje Andersen

NSF TD:                       Knut Ludahl

Overdommer:             Rune Wulvik

Overdommer:             Robert Nakken (assisterende)

Overdommer:             Einar Holstad

Overdommer:             Asgeir mamen (assisterende

 

Startere

Norges skøyteforbund gjennomføres samling for nasjonale og internasjonale startere som benyttes i NC 2

 

Informasjon:

Stevneleder Bjørn Terje Andersen, Hamar IL skøytegruppen,

mobil +47 91345080 eller epost skoyterhil@gmail.com

 

Våre samarbeidspartnere:

 

                       

                         

 

 

 

/

Påmeldingen stengte: 25.10.2021 kl20:00

Fornavn: Etternavn:

Skater id:    

Fødselsdato (dd.mm.åååå):

Mobiltelefonnummer:

E-postadresse:

Land:

Klubb:

Klasse:

Kjønn:

Evt. kommentar:

Du vil motta en kopi av påmeldingen til din e-postadresse.

 jeg har lest og er enig i påmeldingsvilkårene

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer