Lede hverandre nærmere Jesus
Lede andre nærmere Jesus

Info brev august 2017

Publisert: 10.09.2017

Kjære venner og medarbeidere i Riska Bedehusforsamling                              August 2017

 

VALUE PEOPLE = gi gaver


 Malaki 3.10 Kom med hele tienden til forrådskammeret
          så det finnes mat i mitt hus.
          Prøv meg på denne måten,
          sier Herren over hærskarene.
          Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser
          og øse ut over dere
          velsignelse uten mål.

 

Dette er utrolig flotte løfter fra Gud om velsignelse over dem som gir til arbeidet for at det «skal finnes mat i mitt hus» Gud vil ikke at det skal mangle noe i «huset». Bibelen taler mange plasser om å gi, og gi med glede. Gud elsker en glad giver

 

 


Les mer

Info brev januar 2017

Publisert: 08.01.2017

Kjære venner og medarbeidere i Riska Bedehusforsamling                              Januar 2017

VALUE PEOPLE 
Luk. 3.8 «Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. .»

 Godt Nytt År!

På et av de siste møtene før jul talte Martin Brekke om Døperen Johannes, og nå i julen har vil lest og hørt om Johannes og hans møte med sin slektning Jesus. Allerede som foster i mors liv visste Johannes om hvem Jesus var og hva han ville bety for han og for oss alle. Jesus var Messias som Gud selv skulle sende til vår frelse. Det er Johannes som sier disse ord «Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. .» En frukt er å vedsette mennesker etter samme verdi som Jesus selv gir. Han som var villig til å gi sitt liv som løsepenge for alle. Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er han vi vender oss til, det er denne omvendelsen vi skal leve etter.


Les mer

Årsmøtet 2017

Publisert: 17.03.2017

Vi ønsker med dette alle velkomne til årsfesten med årsmøtet for Forsamling og hus.

Se vedlagt dagsorden, årsmeldinger og regnskap

 

Innkalling og dagsorden

Rekneskap forsamling og hus

Årsmelding forsamling, hus, Fellesskap, Band, Direction, SFR, Barnegospel, søndagsskole

 

Med vennlig hilsen

Ledergruppen Riska Bedehusforsamling


Les mer

Lover for Riska Bedehus

Publisert: 27.01.2015


Les mer

Bedehusforsamlingen sine lover

Publisert: 27.01.2015


Les mer

Pressemelding

Publisert: 09.09.2016


Les mer