Påmelding

Lik oss på Facebook:

Påmelding

Jeg melder meg på


Tid: Tirsdag 18. august kl. 09.00 - 11.30


Sted: Karmøygården


Deltakere: Lærere som ikke deltar på fagbokkursene 

Arbeidssted:

Fornavn *:

Etternavn *:

Mobiltelefonnummer:

E-postadresse*:

E-postadressen omigjen*:

Kommentar:

Du vil motta en kopi av påmeldingen til din e-postadresse.