Kompetansebøker i ulike fag
Publisert: 02.09.2016

Opplæringskontoret har utarbeidet kompetansebøker i ulike fag. Disse er et hjelpemiddel for å nå den kompetanse som trenges for å kunne bestå fagprøven.

Lærlingene skal dokumentere sin oppæring ved hjelp av kompetansebøkene. De skal brukes i veiledningstimen den enklete lærling skal ha sammen med instruktør en gang i uken.

Kompetansebøkene finnes på vår hjemmeside under faget det hører til.


Ny rådgiver og faglig leder i helsearbeiderfaget
Publisert: 02.09.2016

Kari Kristin Bergesen har begynt som faglig leder i helsearbeiderfaget l.September  2016. Hun skal sammen med Lise Karin Randaberg ha ansvar for oppfølging av lærlinger og virksomehter i helsearbeiderfaget.


handlingsplan opplæringskontoret 2016
Publisert: 02.09.2016

Handlingsplan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune 2016 - 2019.pdf

Lærlinghåndboken 2016
Publisert: 17.08.2016

Lærlingehåndbok 2016.pdf

Vedlagt ligger lærlnighåndboken 2016


Lønn
Publisert: 11.07.2016

LÆRLINGLØNN PR. 01.05.16

[ Les mer ]

Studietur til København
Publisert: 20.06.2016

Onsdag 1.juni – fredag 3.juni reiste vi fra Opplæringskontoret i Stavanger kommune sammen med 31 faglig ansvarlige og instruktører til København.

Vi besøkte UCC – Campus Carlsberg hvor vi fikk høre noe om det danske utdanningssystemet.

Deretter fikk vi besøke en daginstitusjon, hjemmesykepleien, en klubb, sykehjem og en SFO.

Vi fikk ny inspirasjon, og takker alle for turen.


Lærlinger i Silkebgorg
Publisert: 20.06.2016

Den 4 april 2016 reiste Monica Høiland og Stine Roland, begge andre års lærlinger i helsearbeiderfaget, til Silkeborg Danmark. Begge jobbet på Gødvad pleiesenter i 3 uker. Dette er på grunnlag av et samarbeidsprosjekt med Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.

 Her er jentene sammen med Rie Grotkjær (lærer ved skolen)Flere forsideartikler >>


 
Opplæringskontoret - Ny Olavskleiv 6 - 4005 Stavanger - 51508625 - 
Send mail til internettansvarlig - Powered by minorg.no © 2006 Logg inn