Besøk et av feriehjemmene våre
http://osaferie.no/ 

Mellomoppgjøret 2017

Publisert: 26.04.2017

Mellomoppgjøret 2017

11.100 i generelt tillegg til alle (inkl. A-del på 975)

Oppgjøret kom i havn onsdag 26. april

I tillegg gis stasjonsbetjenter ett lønnstrinn og det settes av en pott på 150.000 kroner for å jevne ut skeivheter i administrative stillinger.

OSA er fornøyd med at bedriften kom oss i møte når det gjelder bidrag til effektivisering i Sporveien. Oppgjøret endte på 2,6 %. Ramma fra A-delen var 2,4 %.


Redaktørens hjørne - OSA Sporet

Publisert: 11.04.2017

Engasjement nytter! Bystyret har vedtatt at Jomfrubråten og Welhavens gate holdeplass skal gjenåpnes etter stort engasjement og press fra lokalbefolkningen. Byrådet varsler samtidig en mer restriktiv praksis på nedleggelse av holdeplasser. Dette er et veldig godt eksempel på at det nytter å engasjere seg i saker, og lokalbefolkningens stemme må bli hørt.  

 

 


Les mer

Leder OSA Sporet - 10.4.2017

Publisert: 10.04.2017

Sosial dumping

Sporveien står foran store utfordringer i årene som kommer. Store infrastrukturprosjekter både på trikk og T-banen skal gjennomføres. Sentralt tema i alt vi gjør er økonomi. Best 2020 legger opp til innsparinger på 75 millioner kroner hvert år fram til 2020. Det er viktig at Sporveien framstår som en effektiv bedrift som leverer gode tjenester til byens befolkning. Ny kamp om privatisering og oppsplitting kan fort komme på dagsorden igjen hvis de blå vinner kommunevalget i 2019.  

Sosial dumping har blitt et stort problem innen mange virksomheter. De 6 største bemanningsselskapene har i dag flere innleide enn de 6 største entreprenørene har faste ansatte.


Les mer

Langtidsleie Herøya

Publisert: 21.03.2017

www.osaferie.no/


Festningen som nesten forsvant i alt mylderet

Publisert: 06.03.2017

 
Vinteren 1915 ble en av «grønntrikkene» til Kristiania Sporveisselskab parkert i vognhallen ved Sagene kirke, og koblet av strømnettet. Både aviser og publikum hadde lenge klaget over den dystre, brungrønne fargen på vognene. Sporveien tok klagene på alvor, og dermed ble malermesteren satt i gang med det som i dag kalles redesign.

Lørdag 28. mars 1916 fikk den nye grønntrikken sin jomfrutur. Blant det som ble lagt merke til, var logoen på sidene: En enkel silhuett av Akershus festning. [1]

Kanskje skulle dette vise at Kristiania Sporveisselskab (det største av seks selskaper som delte byen mellom seg) var det eneste som knyttet sentrum til forstedene både i øst og vest. Et subliminalt reklamegrep: Skal du til byen? Ta grønntrikken!
 
Siden har festningen i ovalen trofast hengt på Oslotrikken i både solskinn og snøstorm. Enn så lenge.

Les mer

Nye trikker til Oslo!

Publisert: 01.02.2017

Oslo Sprorveiers Arbeiderforening gratulerer Sporveien med at konkurransegrunnlaget for kjøp av nye trikker endelig er sendt til de prekvalifiserte leverandørene. Dermed er første store milepæl nådd for å skaffe Oslo nytt, miljøvennlig materiell.
Sporveien er i gang med å oppfylle bystyrets vedtak fra desember 2015. Vi takker alle ansatte som har bidratt til å nå denne milepælen!

 


Nytt nummer av Omnibus

Publisert: 23.01.2017


Omnibus 18 01 2017.pdf

Almanakk 2017

Publisert: 03.01.2017

I 2017 sendes det ikke almanakk til alle medlemmene i Fagforbundet.Ny teknologi, kalender på mobil og håndbøker med almanakkdel gjør at behovet for en medlemsalmanakk er mindre enn før.

Som en konsekvens av dette er det vedtatt at almanakken fra Fagforbundet for 2017 bare trykkes i et begrenset opplag. Det er både miljømessig og økonomisk mye å spare på å ikke sende ut til alle. De fleste forbund i LO har avviklet sin almanakk. Ønsker du likevel almanakk kan du få den gratis tilsendt ved å kontakte Fagforbundets nettbutikk.

Tilbud til enkeltmedlemmer

Bestill via e-post kundeservice@artisti.no Det er viktig at du skriver fullt navn og adresse i bestillingen. Dette er en service ment for enkeltmedlemmer som ønsker papiralmanakk.

Du kan også bestille på telefon  21072593.

Du kan også gå inn på nettbutikken til Fagforbundet her.


REDAKTØRENS HJØRNE - OSA-SPORET

Publisert: 18.12.2016

Av: Frode J. Rustbakken

Vi fikk dessverre en sjokkbeskjed i begynnelsen av desember om at Oslopakke 3 utsettes. Prisøkningen gjennom bomringen i Oslo blir kraftig utsatt, og inntektstapet er beregnet til 1,3 milliarder kroner. Kollektivtiltak og sykkelveier kan bli kraftig forsinket.

I Oslopakke 3-forliket i juni ble Oslo, Akershus og staten enige om å trappe opp bompengeinnkrevingen i flere etapper.

Trinn 1 skulle iverksettes 1. mars neste år. Planen var både å øke bomtakstene og å innføre rushtidsavgift og en egen avgift for dieselbiler, såkalt miljødifferensiering.


Les mer

OSA-Sporet - Leder

Publisert: 17.12.2016

Leder OSA-sporet desember 2016

Samarbeid- Valgåret 2017.

Sporveismetoden

Best 2015 ble en suksess og stoppet alt prat om privatisering og oppsplitting av Sporveien fra 2010 til 2015.

Samarbeid med organisasjonen var en sterk medvirkning til en innsparing på 455 millioner. Når ansatte blir vist tillit og medvirkning kommer resultatene.

Sporveismetoden ble et begrep som ble presentert for politikere og andre aktører i kollektivtrafikken. Uten medvirkning fra ansatte lykkes vi ikke var budskapet fra konsernledelsen. Tre partsamarbeidet fungerte!


Les mer

Årsmøte verkstedklubben i OSA

Publisert: 23.11.2016


OSA feira medlem nummer 1500 i går!

Publisert: 16.09.2016

Vi plukka ut 14 medlemmer som blei innmeldt da vi passerte 1500 medlemmer i februar. Av disse  blei Saima Iqbal trekt ut som det 1500 medlemmet. Velkommen til samhold og styrke!  


Siste nytt fra Kandalaksha

Publisert: 29.06.2016

SOS-barnebyen i Kandalaksha ønsket tre nye barn velkommen i fjor, i tillegg til to nye fosterfamilier med til sammen syv barn.

 

Ved slutten av året bodde det totalt fire fosterfamilier med 15 fosterbarn i barnebyen, og det forventes at en til familie flytter inn i løpet av 2016. Hver familie får individuell støtte og oppfølgning fra en egen veileder.

Åtte ungdommer fullførte grunnskolen og begynte på yrkesopplæring i henholdsvis Kandalaksha, Polyarnye Zori og Murmansk. En student fullførte sine studier ved Murmansk videregående skole og har nå kommet i gang med sine studier på Herzen Universitet i St. Petersburg, som er et av de eldste og største pedagogiske universitetene i Russland. Studenten bor for tiden i ungdomshuset til SOS-barnebyer i St. Petersburg.

Det bor nå 13 elever i barnebyens ungdomshus i Murmansk, inkludert en ungdom fra en fosterfamilie og fire ungdommer fra barnebyen over 18 år. Ungdomshuset har alltid mange aktiviteter og prosjekter på gang, blant annet besøk av frivillige og studie- og karriereveiledning.

I desember deltok beboerne i barnebyen på en offisiell prisseremoni for begavede barn og unge i Murmansk-regionen. Prisene tildeles årlig til elever og studenter for fremragende prestasjoner innenfor felt som naturfag, kultur, sport og kunst. SOS-eleven Nikolay mottok sportsprisen, til barnebyens store glede.

Sommeren fylles med spennende aktiviteter for barna i barnebyen, og mange barn deltar på sommerleirer i Murmansk, mens andre drar på ferie med sine SOS-familier til blant annet Krim, Astrakhan, Leningrad, Vologda, Krasnodar og Petrozavodsk.


Les mer

Grillfest på Kjeholmen

Publisert: 25.04.2016


Tariffoppgjøret fortsetter...

Publisert: 21.04.2016

Tariffoppgjøret fortsetter fredag 22. Viktige prinsipielle spørsmål er rydda av veien.

Frist for bistand er 26. april, kl. 15.


Tariffoppgjøret 2016 i gang

Publisert: 15.04.2016

Tariffoppgjøret 2016 er i gang mellom OSA og Sporveien. Frist for å be om bistand er 26. april. 


OSA på Manifest årskonferanse

Publisert: 01.03.2016

Frihet, likhet og fellesskap 


Aslak Borgersrud forklarer det norske pensjonssystemet

Publisert: 26.02.2016

 

 

 

 

 

 


Mette Nord åpner Broen til framtiden

Publisert: 19.02.2016

OSA deltar på Broen til framtidenkonferansen


Freder trikk og T-bane

Publisert: 17.07.2015


Les mer