Lede hverandre nærmere Jesus
Lede andre nærmere Jesus

Yngres, kom og bli med på Bedehuset

Skrevet av: RGH, publisert 12.01.2018

Velkommen til

 Riska Yngres

 på Riska Bedehus v/ Brannstasjonen

Mandager i oddetallsuker

 kl !900-20.30

Yngres er for deg som går i 5-7 klasse

På Yngres har vi aktiviteter, andakt og mat.

Program for våren 2018

15 jan  James Bond løype

29 jan Konkuransekveld

12 feb  Vinterferie- ingen Yngres

26 febr  Speedleir

12 mars Besøk skoleskipet Gann

9 april Hobbykveld

23 april Kinokveld

7 mai Uteaktiviteter og grilling

27 aug Bli kjent kveld med lynutlodning

Frivillig medlemskontingent  100kr pr år  kan betales til kontonr : 3260 34 23584 . OBS! Nytt kontonummer! Et år er et skoleår og regnes fra august til august.

 

Kontaktperson:

Jeanette Risdal 93410327

 

”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti”

Salme 119.105