Lede hverandre nærmere Jesus
Lede andre nærmere Jesus

Info brev august 2017

Skrevet av: RGH, publisert 10.09.2017

Kjære venner og medarbeidere i Riska Bedehusforsamling                              August 2017

 

VALUE PEOPLE = gi gaver


 Malaki 3.10 Kom med hele tienden til forrådskammeret
          så det finnes mat i mitt hus.
          Prøv meg på denne måten,
          sier Herren over hærskarene.
          Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser
          og øse ut over dere
          velsignelse uten mål.

 

Dette er utrolig flotte løfter fra Gud om velsignelse over dem som gir til arbeidet for at det «skal finnes mat i mitt hus» Gud vil ikke at det skal mangle noe i «huset». Bibelen taler mange plasser om å gi, og gi med glede. Gud elsker en glad giver

 

 

Riska Bedehusforsamling.pdf
Inforbrev RBF august 2017.pdf
Seiminar 16. okt 2017.pdf
 

 

Vi er utrolig takknemlige for gavene som blir gitt til vårt arbeid, både gjennom fast givertjeneste, som danner et fundament for arbeidet, og gjennom «kollektene» på møtene våre. Gjennom mCash og Vipps har gavene tatt seg opp. Det trenger vi for å fylle noen av alle ønskene vi har for arbeidet og misjon.

 

Samordning av arbeidet

Ledergruppen samlet Bedehusstyret og Admingruppen for fellesskap til samordningsmøte 23.mai. Det var et viktig og godt møte. Vi snakket om møtevirksomheten og frekvensen på møter. Det er godt at vi nå samles hver helg. Og vi snakket om AWANA disippelgjøringsprogram som vi skal ha på Fellesskap og Yngres framover, og om søndagsskolen.

Ledere for søndagsskolen var samlet etter dette og besluttet at søndagsskolen settes på vent inntil videre og legge tid og ressurser inn i AWANA. Les mer om AWANA her awana.no 

 

Vi har mange gode ønsker

over mange ting vi ønsker oss på bedehuset slik at husstyret må gjøre prioriteringer. Pengene er brukt opp på det som er gjort av investeringer og oppussing til nå, og ledergruppen overførte kr 50.000,- til videre drift. Utfordringen er at vi ikke har penger på bok i Forsamlingen heller. Vi gleder oss til Bedehusbasaren den 23. september og ber om at den må gi et godt bidrag til arbeidet. Og husk at basarer er noe folk flest liker, og en god og enkel måte å be med deg venner og naboer til. Forbedrede de litt om hva vanlig program på basar, og avklar på forhold omkring betaling av mat slik vi pleier.

 

Gud elsker en glad giver

og derfor ber vi frimodig om din gave, eller rettere sagt, dersom du og dere ønsker å være med å gi en spesifikk gave til å fullføre behov vi har på bedehuset så blir vi glade for det. Det er penger til lyd, lys, monitor skjerm for lovsang og de som står framme montert over teknikere m.m.

 

 

 

Vi mener at god lyd, godt bilde, lys og funksjonell teknikk er viktig for Gudstjenesten. Derfor ønsker vi at dette blir fullført raskt. Husstyret har også bestemt at de skal male salen oppe denne høsten, det er bra, for godt og fint Gudstjenesterom er kjempe viktig.

 

Men alt koster, vil du være med på en ekstra gave så kan dere gjøre det via kontoen til fast givertjeneste 8220.02.80632. Merk gaven med «Riska Bedehusforsamling oppussing» og med ditt personnummer som gir slik at det kommer med på skattefradraget. Se også blankett for fast givertjeneste lenger ned i brevet.

 

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.

 

Alpha kurs Sammen for Riska

Alphakurset starter tirsdag 9. januar 2018 og går hver tirsdag (utenom vinterferien) fram til påske. Det viktigste i forberedelsene til Alphakurset er at alle sjekke med sine venner om de vil gå på et kurs hvis du følger han /henne på kurset. Vil du være leder? Lage mat, rydde, pynte, lede gruppesamtale, delta i lovsang eller organisere det hele? En komite er i gang og vil lede planleggingen. Det blir også Alphamiddag tirsdag 28. november i år. Sett av kvelden allerede nå og ta med en venn eller to som er nysgjerrig på Alpha.

 

 

Minner om møter vi har og er med på framover:

  • Søndagsfellesskap 3. sept og 17. sept kl 19:00
  • Fellesskap 9. sept og 21. okt med AWANA for barna
  • Senkveld etter fellesskap 9 sept og 4. nov
  • Bedehusbasaren 23. sept kl 18:00
  • Seminar, se info under, den 16. okt kl 19:00
  • Alphamiddag den 28. nov kl. 19:00

Se fullstendig program under. Skriv det ut og heng det på kjøleskapet

 

Lik oss på Facebook: facebook.com/pages/Riska-Bedehusforsamling/130988070332354?fref=ts

og vi har en egen Info Rika Bedehusforsamling lukket gruppe https://www.facebook.com/groups/486978548029776/?fref=ts  

 

 

 

Bli medlem og les mer på våre nettsider riskabedehus.no

 

 

 

Hilsen ledergruppa for Riska Bedehusforsamling

 

Hilde Hetland, Jeanette Risdal, Evy Kristin Helgeland

Torgeir Lauvås og Rolf Gunnar Husveg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt om foredragsholder den 16. okt 2017

Mumtaz Kamel Ayoub

Mumtaz Kamel Ayoub er kommunikasjonsleder i Bibelselskapet i Egypt og besøker Oslo og Sørlandet i oktober 2017.

Han har utdannelse i teologi fra Princeton University og har bodd mange år i USA, men vendte tilbake til Egypt i 2006 for å tjene Gud i Bibelselskapet i hjemlandet.

Han er en glimrende inspirator som skaper ekte bibelglede – både i Egypt og i landene han besøker.

Bibelselskapet i Egypt arbeider kreativt og dynamisk for å nå hele landet med bibler og kristen litteratur.

Hvert år distribuerer de ca. 260 000 bibler, og det samlede tallet på bibler, nytestamenter, barnebøker og andre bøker er ca. 2 000 000 eksemplarer årlig.

Mumtaz Kamel Ayoub arbeider blant annet med å arrangere mer enn 200 kristne barnefestivaler over hele landet, der team fra Bibelselskapet kommer og formidler bibelhistorier gjennom dramatisering, sang og musikk.

Han koordinerer også årlige bibelkonkurranser for barn, som samler ca. 200 000 barn til 28-dagers bibelkurs i lokale kirker over hele landet hvert eneste år.

Det siste året har Mumtaz Kamel Ayoub også besøkt mange pårørende og skadde etter de mange terrorangrepene mot kirker i Egypt. Han kan fortelle om sterke møter med kristne familier som har måttet flykte fra IS-terror på Sinaihalvøya.

 

Mumtaz Kamel Ayoub snakker utmerket engelsk og blir dessuten tolket til norsk der det er nødvendig.

Vel møtt til et sterkt og inspirerende møte med en sann bibelvenn fra Egypt – et møte som vil gi inspirasjon og bibelglede også til oss i Norge.

 

Kontakt: Hans J. Sagrusten, Bibelselskapet – tlf. 47 97 64 73 – e-post: hjs@bibel.no.