Lede hverandre nærmere Jesus
Lede andre nærmere Jesus

Årsmøtet 2017

Skrevet av: RGH, publisert 17.03.2017

Vi ønsker med dette alle velkomne til årsfesten med årsmøtet for Forsamling og hus.

Se vedlagt dagsorden, årsmeldinger og regnskap

 

Innkalling og dagsorden

Rekneskap forsamling og hus

Årsmelding forsamling, hus, Fellesskap, Band, Direction, SFR, Barnegospel, søndagsskole

 

Med vennlig hilsen

Ledergruppen Riska Bedehusforsamling


Årsmelding Riska Yngres 2016.pdf

Innkalling og dagsorden til Årsmøtet 2017.pdf

Bedehuset Saldobalanse - (2016-01-01 - 2016-12-31).pdf

Bedehuset Årsregnskap (2016) - Åpent - (2016-01-01 - 2016-12-31).pdf

Årsregnskap 2016 Riska Bedehusforsamling.pdf

Årsrapport for Sammen for Riska SFR.pdf

Årsmelding-for-Fellesskap-2016.pdf

Årsmelding Riska barnegospel 2016.pdf

Årsmelding fra Riska Bedehus søndagsskole 2016.pdf

årsmelding 2016 Riska bedehusforsamling.pdf

DIRECTION BAND 2016.pdf

Årsmelding 2016 fra husstyret.pdf

Årsmelding Direction 2016.pdf