Foto: Solhytten

Foto: Sinneshytta

Drikkevannskvalitet i Haugefjedl

Skrevet av: , publisert 01.07.2017

På årsmøtet ble det stilt spørsmål til drikkevannskvalitet på Haugefjedl på grunn av at det over tid er observert groe i toaletter. Etter avklaringer med Sirdal Kommune kan Styret nå gi mer informasjon om drikkevannet og videre planer.

Vannet til Haugefjedl blir levert av Sinnes Vannverk fra brønner som er lokalisert på Øyna som vi kjører over mellom de 2 broene fra riksveien. Brønnene er boret ned til grunnvann ca 15 - 20 meter under elven Sira. Brønnene er avsluttet i et sjikt med Mangan og får i den sammenheng et for høyt innhold av Mangan i forhold til grenseverdi. Mangan gir ikke smak og er ikke helseskadelig. Mangan reagerer imidlertid med Klor og gir da utfelling. Dette er spesielt merkbart for dem som klorer Stamper og bassenger. Det er altså manganet som over tid gir utfelling som på årsmøtet ble betegnet som groe.

Drikkevannet er for øvrig av høy kvalitet og en har ikke problemer med bakterier. Det eneste man behandler for er PH verdi. Vannet er som vann i Norge generelt ganske surt, og Ph behandling med lut minsker surhetsgraden på vannet.

Kommunen prosjekterer nå et nytt anlegg på Øyna som er planlagt ferdig innen 2018. Dette vil inneholde Marmor filter. Marmor filteret vil gjøre samme jobben som lut, dvs øke PH og samtidig fjerne Mangan. I tillegg vil nye brønner som er avsluttet over Mangan sjiktet også kobles inn. Disse er ferdig boret og er i dag på prøveproduksjon, noe som de må være i lang tid før de kan benyttes. Dette betyr at i 2019 vil problemet med utfelling over tid bli mye mindre.

Mer informasjon fra Sinnes Vannverk er tilgjengelig via denne linken: http://www.sirdal.kommune.no/om-kommunenfakta-om-kommunen/om-vva/636-sinnes-vannverk 

og her:

http://sirdalsvann.no/wp/

Nedenfor er kopi av vannprøvene tatt av råvannet fra Sinnes vannverk før Ph behandling for de siste 16 månedene. Kim tallet er tall for måling av bakterier. Grenseverdien er 100. Median i år er 0,5 og i fjor 1,5.


Drikkevannsprøver 2016-2017.pdf
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer