Abonner på nyheter
Bli GIL støttemedlem...

Utleie av gamle klubbhuset

Skrevet av: Hermann Ødegård, publisert 10.01.2011


  


Utleieavtale Ganddal IL klubbhus R1.doc
 


   

Klubbhuset vårt er mye brukt av egne grupper, men det er fortsatt ledige tider for leie!

Klubbhuset leies ut til bedrifter og privatpersoner både på dag- og kveldstid.
Ansvarlig leietaker må være over 27 år.

Det er stoler og bord til ca 120 personer.
Kjøkkenet er utstyrt med komfyr, kjøleskap, mixmaster, oppvaskmaskin samt godt med dekketøy. Spesielt egner lokalene seg til konfirmasjon, fødselsdag, barnedåp ol.

Ta kontakt på  utleie@ganddalil.no for info og utleie, og avtale om tid! 

 

Leieavgift 4 000,- Depositum 2 000,-


 

Kontonr for betaling ved leie av klubbhus:3260 29 78728

 
 

 
 

Utleieavtale for

lokaler i Ganddal IL's klubbhus

 

Dato for leie:  ………………….                  Type arrangement: ………………………………

 

Avtalt leiesum: Kr. …………….                   Avtalt depositum: Kr. ………..…..

 

Totalbeløp: Kr. …………………                  Innbetales til kontonr. 3260 29 78728

 

Leiebeløp betales innen den: …………….   Depositum innbetales innen den ……………..

 

Det er 27 års aldersgrense ved leie av klubblokalet. Med det menes at leieansvarlig og vertskap ikke kan være under 27 år. Leieavtalen omfatter storsal, toaletter og kjøkken med tilgjengelig inventar.

Leietaker betaler avtalt leiesum innen fire uker etter avtaleinngåelse, dog ikke senere enn fire uker før leiedato. Dersom avtalt beløp ikke er inne på konto til avtalt tid står utleier fritt til å kansellere utleien. Leietaker er likevel skyldig leiebeløpet grunnet eventuell tapt leieinntekt for leiedato.

Leietaker har ansvaret for at leieareal med inventar blir levert tilbake i den stand det ble mottatt i.

Leietaker er også ansvarlig for eventuell skade påført inventar, bygg og omkringliggende fasiliteter dersom det er sannsynlig at skaden er utført av personer med tilstedeværelse grunnet arrangementet.

Eventuelle skader og brekkasje av bygg, innbo og løsøre erstattes ut fra kostnad.

Eventuell administrering påberegnes etter timeforbruk. Ganddal IL kan kreve et omgående innbetalt a-kontobeløp for dekning av kalkulert utbedringskostnad.

Tap av nøkkel belastes leietaker med kr. 2 000,- (systemnøkkel, alle sylindrer må omlegges).

All ekstra arbeider som utleier må utføre grunnet manglende tilbakeføring til opprinnelig standard belastes leietaker.

Ved tilbakelevering foretas befaring, ved signert bekreftelse fra utleier om at alt er i orden

tilbakebetales depositum til leietakers konto innen 3 virkedager.

 

1)      Leieavgift kr 4 000,- + kr 2 000,- (depositum) betales til:

Kontonr. 3250.10.00417 – Ganddal idrettslag, Paulinehagen 2, 4322 Sandnes            Forfallsdato leie er 4 uker etter avtaleinngåelse, depositum må være innbetalt senest 4 uker før leiedato. Dersom beløp ikke er innbetalt iht. avtalt tid forbeholder utleier retten til å kansellere avtalen, leietaker er likevel skyldig leiebeløpet dersom ikke avtalt leiesum dekkes av ny utleie for avtalt leiedato.

Leiesum inkluderer gulvvask og rengjøring av toalettrom, men ikke rydding, bordvask og oppvask. Det anbefales at leietaker vasker glass og bestikk på forhånd, utleier kan ikke garantere renheten på dette.

 

2)      Leietaker påser at leiearealet blir forsvarlig i varetatt og ryddet / rengjort etter bruk.

            Avfall kastes i bosscontainer utenfor, avfallsdunker i toalettrom skal også tømmes.

            Bord og stoler vaskes og settes tilbake på plass som før utleien (tips, ta bilde).

            Eventuell søl av væske o.l. skal tørkes og vaskes opp umiddelbart.

            Dersom nødvendig skal det også ryddes opp utenfor bygget, inklusiv røyksneiper o.l..

Leieperioden er fra kl 1400 leiedato. Nøkkelen skal leveres tilbake kl. 1200 påfølgende dag. Ved overskridelse av denne tiden, påregnes et gebyr på kr 200 pr. påbegynte time.

Dersom manglende utrydding / overlevering nøkler hindrer ny utleie, er leietaker økonomisk

ansvarlig for følger dette medfører. Gjelder også ved materielle skader.

 

3)      Lys skrus av når huset forlates. Påse at vinduer er lukket og dør låst.

            NB! Påse at ovner ikke er tildekket, spesielt ovner under de store vinduene i salen.

            Leietaker er økonomisk ansvarlig ved innbrudd grunnet manglende sikring.

 

4)      Leietaker må forvisse seg om hva maks lovlig antall personer i lokalet er og at rømningsutganger er tilgjengelige. Brannslange finnes i gangen, og hovedkranen finnes under vasken på kjøkkenet.

Leietaker er oppmerksom på at det er totalt røykeforbud innvendig i klubblokalet.

 

Vakthavende ved leien er: ………………………… mobil nr.: …………….

Mail adresse: ………………        

Nøkkel og brukerinformasjon fås ved kontakt til vedkommende.

NB! Husk å ha med kvittering for betalt leie, ved henting av nøkkel.

 

 

Denne leieavtalen er i tre eksemplarer, hvorav to returneres underskrevet til Ganddal IL.

 

VELKOMMEN TIL GANDDAL IL'S KLUBBLOKALER!!

 

Ganddal,  den ……………..

 

Leietakers navn: ……………………………………..

 

Adresse: …………………………………………..

 

Telefon: ………………    e-mail adresse ……………………………………..

 

Kontonr. tilbakebetaling depositum: ……………………………..

 

Signatur:_______________________________________________

 

Ved signering bekrefter undertegnede ansvar som leietaker i avtalt leieperiode, og forpliktelser iht. ovennevnte bestemmelser.

Ovennevnte navn og adresse er også eventuell fakturaadresse iht. ovenstående bestemmelser.

 

Signert leieavtale i to eksemplarer sendes pr. post omgående til:

 

            Ganddal Idrettslag v/huskomiteen, Paulinehagen 2, 4322  Sandnes.

 

Dersom ikke signert avtale er mottatt 2 uker etter en eventuell inngått muntlig avtale eller på mail står utleier fritt til å leie lokalene ut på ny.

 

Lokalene er befart og funnet i orden etter utleie:

 

…………………………………..

Signatur utleier

 

Følgende anmerkinger er anført:

 

 

 

 

 

…………………………………..                                        …………………………………

Signatur utleier                                                                    Signatur leietaker