Abonner på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem

Politiattest

Skrevet av: May Merete Tjessem Opdal, publisert 03.01.2016

I samsvar med vedtak i Norges idrettsforbund må trenere og lagledere i Ganddal IL fremvise politiattest hvert tredje år.


Hva må trenere/lagledere gjøre?

 • Les mer om hvordan du søker politiattest på  www.politi.no/tjenester/politiattest
 • Logge inn med minID, finn skjema og send søknad med bekreftelse på formål med politiattesten. Bekreftelsen på formål er tilgjengelig nederst på denne siden.
 • Signert skjema fra politiet fremvises for leder av håndballstyret som er oppnevnt av idretsslagets styre til å håndtere ordningen for hånballgruppa.
 • Ganddal IL arkiverer ikke politiattester, de har kun et register som viser hvilke personer som har fremvist godkjent politiattest. Fra 2015 registreres dato for fremvisning i Klubbadmin. 


Hva gjør idrettslaget?

 • Styret avkrever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.
 • Styret informerer om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
 • Idrettslaget fastsetter hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.
 • Gruppestyrene informerer trenere og oppmenn om at de må fremvise gyldig politiattest
 • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte (leder Jone Stangeland er oppnevnt for håndballgruppen)
 • Den styreoppnevnte lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Idrettslaget gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

Bekreftelse på formålet med politiattest (vedlegg til søknad).pdf