Abonner på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem

Ny som lagleder?

Skrevet av: May Merete Tjessem Opdal, publisert 29.10.2016

Jobben som lagleder, eller oppmann som mange kaller det, er en viktig rolle for å sørge for at alt utover det sportslige i laget går smidig på trening, i kamp og på turneringer, samt være ett bindeledd mellom foreldre og klubben. Nedenfor fremgår hvilke oppgaver lagleder er ansvarlig for, og gir tips til praktisk gjennomføring.


Møtevirksomhet
Det anbefales at lagleder og trenere har et planleggingsmøte tidlig i sesongen. Videre anbefales det å arrangere ett eller flere foreldremøter og spillermøter i løpet av en sesong. Hvor mange og når på året er opp til hvert lag å vurdere. Det kan også være en god øvelse at foreldre tar en samtale med spiller i forkant av foreldremøte og melder tilbake til trenere/ lagleder om hvordan de opplever fellesskapet, treningene og kampene.

Lagleder tar initiativ og sender ut innkalling til møter. Møtelokale kan leies i klubbhuset (det nye eller gamle) ved henvendelse til utleie@ganddal-fotball.no


Registrering av spillere
Ved oppstart av ny sesong er det viktig at alle spillere blir registrert i klubbens medlemsregister med med navn, fødselsdato, og adresse til spiller samt mobilnr og epostadresse til foresatte. For eldre spillere vil det også være ønskelig med mobbilnr og epostaresse til spiller. Informasjonen vil en typisk kunne arve fra tidligere lagleder, men det er viktig at denne blir kvalitetssikret og at endringer (innmeldinger og utmeldingr) blir meldt til medlemsansvarlig.

Om det skulle komme til noen nye spillere i løpet av sesongen må dette meldes inn til medlemsansvarlig. I tillegg anbefales det å sende ut en velkomsthilsen til foreldere med litt praktisk informasjon om andre spillere, sesongens kamper, tuneringer osv.


Drakter
Klubben har kampdrakter til alle spillere. De yngste spillerne leverer draktene inn etter hver sesong og får utdelt nye før ny sesong. Ta kontakt med materialforvalter for å få nye drakter samt bytte av størrelser om det skulle være behov for det. Ved endt sesong samles draktene til de yngste inn og leveres materialforvalter til avtalt tid. Som lagleder må du notere ned hvilket draktnummer og størrelse hver spiller har fått utlevert. Skulle noen spillere slutte i løpet av sesongen er lagleder anvsalig for å samle inn drakten.

Turneringer (6-11 år)
Fram til og med spillerne er 11 år arrangeres håndballturneringer ca en gang i måneden i løpet av sesongen (september-april). En oversikt over turneringene finnes på www.handball.no

Omlag en uke før turnering sender lagleder ut en påminnelse til foreldre med lagoppstilling og oppmøte-/avreisetidspunkt. Lagoppstillingen er det trener som er ansvarlig for. Ved avmelding fra spillere i siste liten må en ta dialog med trener om hvordan dette praktisk skal gjennomføres. Dersom turneringen er utenfor Sandnes, kan lagleder ta initiativ til felles avreise, f.eks fra Helsehuset.


I løpet av sesongen arrangeres en turnering i Sørbøhallen. Da er lagleder sammen med foreldre ansvarlig for hele arrangementet. Informasjon om hvordan dette praktisk gjennomføres finnes under arkfanen Kamp.


Kamper (fra 12 år)
Fra spillerne er 12 år spilles enkeltkamper i sesongen september-april. Terminliste med oversikt over kampene er tilgjengelig på www.handball.no. Noen dager før kamp sender lagleder ut en påminnelse til foreldre/spillere med lagoppstilling og oppmøte-/avreisetidspunkt. Lagoppstillingen er det trener som er ansvarlig for. Ved avmelding fra spillere i sist liten må en ta dialog med trener om behovet for flere spillere. Dersom kampen skal spilles utenfor Sandnes kan lagleder ta initiativ til felles avreise, f.eks fra Helsehuset.


I løpet av sesongen arrangeres normalt to kamper i Sørbøhallen. Lagleder må i god tid før kamp sjekke informasjon på kamprapport om tidspunkt og sted stemmer med terminlisten og om det er satt opp dommer til kampen. Dersom dommer mangler ta kontakt med dommeransvarlig.

Lagleder bør før sesongen fordele sekretariatsansvar blant foreldre (to foreldre pr kamp). For å sikre at sekretariatsarbeidet går greit under kamp anbefales det at lagleder tar initiativ til opplæring av foreldre i sekretariatsarbeid før sesongen starter. For å spare tid like før kamp bør lagleder fylle ut kamprapporten med spillere (navn, draktnr og fødselsdato), trenere og lagleder på forhånd. Kamprapport hentes på www.handball.no.

På kampdagen har lagleder ansvar for å gjøre klar sekretariatet med bord, to stoler og styring av poengtavle/tidsur. Hallvakt bidrar om det er problemer. I tillegg skal det settes opp benker til lagene og mål i riktig posisjon.Under kamp er lagleder tilgjengelig for trener. Like etter kamp melder lagleder kampresultaten inn til NHFs resultattelefon 815 68 333. Etter dette er lagleder ansvarlig for at hallen ryddes og ev klister (fra 15 år) vaskes. Lagleder skanner og sender inn kamprapporten til NFH, epost kamprapport.rsvn@handball.no innen et par dager.


Dugnad
KLubben har hovedsakelig tre dugnader i løpet av en sesong; salg av Enjoy kort på høsten, innsamling av juletrær like over nyttår og salg av toalettpapir på våparten. Lagleder er ansvarlig for utdeling av det som skal selges samt å samle inn salgssummen i etterkant. Den enkelste måten er å samle midlene inn på privat konto og så overføre samlet beløp til klubbens konto. Overføring merkes med lag.

Alle som er med i håndballen er pliktig til å delta på dugnad. Ved manglende oppgjør etter gjentatte purringer tar en kontakt med økonomiansvarlig for utsendelse av faktura. Ganddal håndball er en breddeklubb, så om det er spesielle sosiale hensyn for å slippe dugnad eller kostnader ta kontakt med styret så finner vi en løsning.

Lagleder vil bli bedt om å dele ut dugnadskontrakt som skal signeres og returneres til lagleder.


Sosialt
Lag som fungerer godt sosialt har et godt grunnlag for å fungere godt sammen sportslig og holde på lenger. Det er opp til lagleder å ta initiativ til aktiviteter utenom håndballbanen for å styrke det sosiale fellesskapet. Klubben dekker kr 50 pr spiller til utgifter ved sommeravslutning. Ved behov for økonomisk støtte ut over dette må søknad sendes styret i god tid før planlagt arrangement/tiltak. Forslag til arrangement; bading i Stokkelandsvannet etter trening, turer med foreldre til en fjelltopp i nærheten, sykkeltur i nærområdet, sandvollyball ved sjøen, actionball en vinterdag(annerledes treningsanlegg på Forus)....


Årsrapport
I løpet av januar må lagleder utarbeide innspill til klubbens årsrapport. Innspillet gjennomgås av trenere før det oversendes styresekretær.


Økonomiske utlegg
Har du lagt ut penger for klubben, ta vare på kvitteringen og kontakt økonomiansvarlig for refusjon.Politiattest
Alle trenere og lagledere må fremvise politiattest til styrelder. Les mer om dette under Politiattest i venstremenyen.


Bekymringsmelding til
barnevernet
Dersom du er bekymret for om et barn på laget får god nok omsorg i hjemmet, bør dette meldes til barnevernet. Det er ikke lovpålagt å sende bekymringsmelding til barnevernet for personer med verv innenfor idretten, men som privatperson har vi likevel et moralsk ansvar for å melde fra. Håndballgruppa i GIL ønsker i bekymringstilfeller at saken blir drøftet med andre i lagledelsen eller i styret før bekymringsmelding sendes. Selve meldingen må gis av den som har bekymringen, men etter drøfting kan styret støtte en beslutning om henvendelse til barnevernet.

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer