Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkingen
Sàmi àlbmoganàšunala buhcciidruokto - ovddidanbàlvalus


Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

USH for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen

Skrevet av: , publisert 20.09.2015

Prosjekt:

USH for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen er i gang med et prosjekt

«Styrking av samiske mattradisjoner på sykehjem og heldøgns boliger der samiske pasienter bor»

Bakgrunnen for prosjektet:

Et sunt og variert kosthold og en livsstil med tilstrekkelig fysisk aktivitet er en av grunnpilarene for å ha god helse. Når man imidlertid blir syk eller blir svekket fysisk eller psykisk, kan det være vanskelig å ivareta et godt og variert kosthold. Forskningen i de senere årene, viser imidlertid at forekomsten av underernæring hos pasienter i institusjonen er veldig vanlig, og varierer mellom 10%-60& avhengig av hvilke grupper som er undersøkt, og hvilke metoder som er brukt og grenseverdier som er satt for diagnosen.

Hensikten med prosjektet er å styrke bruken av lokale råvarer til tilberedning av samisk tradisjonsmat på sykehjem og hjemmetjenesten i samiske områder og utvikle rutiner for bearbeiding og oppbevaring av råstoffene som Mattilsynet vil godkjenne.

Målet med dette prosjektet, er å sikre at samiske/norske pasienter har tilgang på tradisjonell samisk/lokal kortreist kost på sykehjem og omsorgsboliger.

Sametinget har bevilget midler til dette prosjektet.

Det er blitt oppnevnt en styrings-, prosjekt- og referansegruppe som har kompetanse innen reindrift, fiskeri, landbruk, helse- og omsorgstjenesten, mattilsynet m.m.

 

Oppstartsmøte var den 09.09.15 og det skal avholdes flere møter i løpet av høsten.

Prosjektet skal sluttføres innen 31.12.15.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer