Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkingen
Sàmi àlbmoganàšunala buhcciidruokto - ovddidanbàlvalus


Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Skal bidra til å utvikle helse- og omsorgstjenestene til samiske befolkningen

Skrevet av: , publisert 11.04.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. Utviklingssenteret skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av kunnskap om samisk språk og kultur. Helsedirektoratet delfinansierer senteret og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Karasjok har flere ressurser og utviklingsaktiviteter for bevaring av samisk språk og kulturforståelse innen helse- og omsorg. Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket på det samiske området, bidra til samarbeid mellom kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.  Samarbeidspartnere vil være Fylkesmannen i Finnmark, kompetansemiljøene SANKS, Senter for omsorgsforskning, mfl. USHT har allerede etablert samarbeid med Utviklingssenteret i Sør Varanger og kommunene i fylket, gjennom ulike nettverk og møtearenaer.  

Utviklingssenteret er del av en nasjonal satsing og et av virkemidlene for blant annet å oppnå faglig omstilling i tjenestene og utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende. (Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.)

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer