Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkingen
Sàmi àlbmoganàšunala buhcciidruokto - ovddidanbàlvalus


Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Kartleggingsverktøy for demens på samisk språk / Kártenreaidu demeansa várás sámegillii

Skrevet av: , publisert 19.10.2018

Det har vært et ønske om i flere år, å lage et skjema for utredning av demens, MMSE nr. 3, som er tilpasset og oversatt til nordsamisk. Skjemaet er nå klar til bruk.

USHT samisk v/Kristine G. Grønmo har vært en del av en arbeidsgruppe bestående av fagfolk innen demens. I tillegg har Knut Engedal og Guro Hanevold Bjørkløf fra Aldring og helse, som har hatt et nordsamisk kultur og språkperspektiv. Oppdraget er gitt av Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2020.

Manual under utvikling

Manual til MMSE nr. 3, skal også tilpasses til samisk språk og kultur, og dette arbeidet planlegges med Helsedirektoratet.

Utprøvd i praksis 

Skjemaet er utprøvd i praksis på pasienter med samisk kulturbakgrunn og språk, og det nye verktøyet gir mening. Det er f.eks. inkludert ordtak som er forståelig i en samisk kontekst.

For at skjema skal bli brukt på riktig måte, så planlegges det endringer i manualen med veiledning om hvordan man skal bruke testen overfor personer med samisk språk og kulturbakgrunn.

Nærmere informasjon om skjemaet, finner du ved å gå inn på www.aldringoghelse.no

under skalaer og tester eller se vedlegget til høyre.

 

Máŋga jagi leamaš sávaldat ráhkadit demeansa MMSE nr. 3 guorahallamii skovi, mii lea heivehuvvon ja jorgaluvvon davvisámegillii. Skovvi lea dál gárvvis atnui.

Sámi USHT Kristine G. Grønmo lea gullan bargojovkui, masa gullet demeansa fágaolbmot. Dasa lassin leaba Knut Engedal ja Guro Hanevold Bjørkløf Aldring og helses ovddastan davvisámegiela ja kulturperspektiivva. Bargu gullá Dearvvasvuođadirektoráhtii Demeansaplána 2020 oassin.

Manuála ovdána

MMSE nr. 3 manuála heivehuvvo maiddái sámegillii ja kultuvrii ja dát bargu plánehuvvo Dearvvasvuođadirektoráhtain.

Geavadis geahččaluvvon

Skovi leat geahččalan divššohasat, geain lea sámi giella- ja kulturduogáš ja dat ođđa reaidu orru doaibmamin. Das leat mielde omd. Dajahusat, mat sámi konteavsttas áddejuvvojit.

Vai skovvi geavahuvvo riekta, de leat leat plánen rievdadit manuálaid ja bagadusaid, mo olbmot, geain lea sámegiela ja kultuvrra duogáš, geavahit iskosa.

Eanet dieđut skovi birra gávdnojit siiddus: www.aldringoghelse.no

 

 

 

 


Skjema - MMSE-nr.3.pdf

Skjema - MMSE-nr.3.pdf
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer