Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkingen
Sàmi àlbmoganàšunala buhcciidruokto - ovddidanbàlvalus


Få tilsendt nyheter
Kontakt oss

Fagseminar - Ressursgruppa samisk pasient

Skrevet av: , publisert 08.12.2017

USHT samisk skal avholde et fagseminar for Ressusgruppa samisk pasient, den 28.02 og 01.03.2018. De som er med i gruppa skal ha et fremlegg og status på hva som skjer med samiske pasienter i deres respektive hjemkommuner. Det er også lagt opp til erfaringsutveksling, og plan for videre arbeid arbeid i gruppa. Fylkesmannen og KS skal også ha innlegg om henholdsvis Habilitering og rehabilitering av den samiske brukeren, om helse- og omsorgstjenester til samer med utviklingshemming  og om Etikk. Ytterligere informasjon om programmet, kan du finne her.

 


PÅMELDING TIL FAGSEMINAR OG ERFARINGSUTVEKSLING.docx

PROGRAM - Fagseminar 28.02-01.03.2018.docx

 

 

Innholdet i programmet vil være på et faglig nivå, samt at vi er i gang med å få tak i gode foreleserholdere.

Temaer som man skal fokusere på dette seminaret, kan bl.a. være:

  • Implementering på systemnivå - KS
  • Brukermedvirkning
  • Orientering om prosjekt om utviklingshemming - Fylkesmannen i Finnmark
  • Fagskoler
  • Elevbedrift fra Samisk videregående skole
  • Dagtilbud for eldre
  • VIPS
  • Utredningsverktøy - personer med utviklingshemming
  • M.M.

I tillegg skal Ressursgruppa samisk pasient - hver enkel av dem fremlegge en status fra sin egen hjem kommune.

Når programmet er klart, vil det bli lagt ut på vår nettside.

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer